Criteriile de eligibilitate pentru creditele ipotecare la OTP Bank

otp-bank-credite-imobiliare-crediterii eligibilitate

otp-bank-credite-imobiliare-crediterii eligibilitate


Criterii de eligibilitate

Creditul ipotecar de la OTP Bank este disponibil pentru:

- cetățeni români, rezidenți sau nerezidenți în România;
- cetățeni străini rezidenți în România;
- clienți care aplică individual sau împreună cu maxim 3 co-debitori (necesari pentru îmbunătățirea capacității de rambursare).

Vechime la actualul loc de muncă:

- Minimum 3 luni;
- Cel puțin 12 luni de activitate în calitate de PFA.

Vechime totală neîntreruptă în muncă:

- ultimele 12 luni fără întreruperi mai mari de 31 de zile – în cazul în care vechimea la actualul angajator este mai mică de 6 luni;
- cel puțin 12 luni de activitate în calitate de PFA.

Tipuri de venituri acceptate:

Venituri din salarii;
Venituri din comisioane, încasate suplimentar față de salarii*;
Venituri din contracte de management;
Venituri din contracte de administrare*;
Venituri din indemnizații de conducere sau cenzori;
Soldă lunară, indemnizații, sporuri, normă de hrană și alte drepturi, cu caracter de continuitate;
Tichete de masă*;
Indemnizațiile pentru creșterea copilului*;
Venituri comerciale (ex: prestări servicii, altele decât profesiile libere);
Venituri din contracte de agent / mandat / comision / contracte / convenții civile*;
Venituri din profesii liberale;
Venituri din drepturi de autori sau drepturi intelectuale;
Venituri din pensii din România / din străinătate;
Venituri din rente viagere;
Salariu obținut de cetățeni români în străinătate*;
Venituri ale navigatorilor obținute în baza contractelor de navigare*;
Venituri din străinătate*;
Venituri din dividende*;
Venituri din închirierea imobilelor.
*se vor accepta doar ca venit secundar

Documente necesare:

Act identitate (original);
Documente justificative pentru veniturile încasate;
Acord de consultare a veniturilor din baza de date ANAF* ŞI/SAU Adeverinţă de venit;
Cerere de credit (original, formular tipizat al băncii), care include: Declarația privind obligațiile de plată, litigiile cu terții și relațiile de grup; Acordul de consultare al CRB; Acordul de consultare al Biroului de Credit;

*în cazul clienţilor pentru care nu se face raportarea veniturilor la ANAF este necesară prezentarea de documente suplimentare (de ex. angajaţi MAI, MApN, SRI, Jandarmerie, etc.).

Documente referitoare la imobilul care face obiectul Cererii de credit:

Imobilul ipotecat – locuință terminată (intabulată).

Documente dovedind dreptul de proprietate asupra imobilului, cum ar fi: act de vânzare-cumpărare, act de donație, etc.
Încheiere de intabulare sau Extras de carte funciară;
Pre-contract de vânzare-cumpărare (dacă există);
Raportul de evaluare a garanției întocmit de către evaluatorul autorizat, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania.

Banca își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare, de la caz la caz.

Sursa informatiilor: site-ul OTP Bank