Pot fi scos din baza Biroului de Credit daca am fost raportat fara sa stiu?

În anul 2004/2005 am rambursat în întregime un credit de consum fără ca eu sa știu ca trebuia sa plătesc cu 67 lei mai mult. Pentru acea suma de 67 lei am fost introdus în baza biroului de credit. Menționez ca niciodată nu am primit vreo notificare ca am de plata acea suma. Ultima mențiune în biroul de credit este făcută în luna octombrie 2011. Intreb dacă pot fi scos din baza biroului de credit?


Raspuns www.ReclamatiiBanci.ro

Daca banca v-a raportat la Biroul de Credit fara notificare, fara respectarea prevederilor din contractul de credit cu privire la raportarea la Biroul de Credit, atunci puteti face o reclamatie la banca in vederea corectarii acestei situatii.

Va rog sa consultati contractul de credit pentru a vedea ce prevede exact in privinta raportarii la Biroul de Credit, dupa care adresati-va bancii pentru clarificarea problemei.

Conform contractului incheiat de Biroul de credit cu cu participantii, adica bancile si IFN-urile, numai aceştia au dreptul de a modifica, în situaţii pe care le consideră justificate, datele pe care le-au transmis Biroului de Credit.

In ceea ce priveste perioada de inregistrare a datoriilor la Biroul de Credit, aceasta este de 4 ani de la ultima plata sau inregistrare.

Puteti verifica la Biroul de Credit daca mai figurati in baza de date, urmand urmatoarea procedura, conform informatiilor acestei institutii:

“Pentru eliberarea situaţiei proprii – Situaţia înscrierii la Biroul de Credit, în temeiul dreptului de acces la date prevăzut de Legea 677/2001, trebuie să adresaţi în scris către Biroul de Credit o cerere datată şi semnată, la care sa anexaţi o copie lizibila după actul de identitate (buletin sau carte de identitate) şi, după caz, dovada plăţii serviciului solicitat. Puteţi trimite această cerere, însoţită de actul de identitate şi daca este cazul de documentul de plată (scanate daca se trimit prin e-mail), la adresa noastră poştală sau la adresa de e-mail*): situatie@birouldecredit.ro.

Numai prima solicitare adresată Biroului de Credit pe parcursul aceluiaşi an calendaristic este gratuită. Începand cu a 2-a cerere inclusiv, serviciul solicitat va fi comisionat cu suma de 6 lei, dovada plătii urmând să o trimiteti impreună cu cererea. Plata se va face la orice unitate a Băncii Comerciale Române S.A., folosind următoarele instrucţiuni:
- suma: 6 lei
- beneficiar: S.C. Biroul de Credit S.A. (cod fiscal R 16140132)
- cont: RO93 RNCB 0090 0005 8898 0001
- deschis la banca: BCR Lipscani

În cazul în care doriţi să verificaţi dacă sunteţi la a doua cerere în decursul unui an, puteţi solicita o confirmare telefonică de la Biroul de Credit.

Informaţiile solicitate cu privire la propria persoană, prezentate prin “Situaţia înscrierii la Biroul de Credit”, vor fi transmise către dvs. prin Poşta Română (caz în care cheltuielile poştale vor fi suportate de către solicitant) sau prin e-mail*), în conformitate cu solicitarea exprimată de dvs., în termenul legal de la data inregistrării cererii.
În cazul în care nu precizați adresa de corespondență (poștală sau E-mail), răspunsul va fi transmis, prin Poșta Română, la adresa de domiciliu !

*) Atenţie !
- transmiterea electronica de informatii nu este pe deplin sigura;
- prin alegerea acestei modalitati de transmitere a cererii si primire a informatiilor de la Biroul de Credit, solicitantul isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica de informatii (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in primirea datelor, etc.) exonerand astfel Biroul de Credit de orice raspundere cu privire la riscul informatic privind datele aflate in afara controlului sau operational. ”

Va rog sa reveniti daca doriti informatii suplimentare sau aveti nevoie de ajutor in rezolvarea problemei.

Vasile Coman
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro
0723292899

Lasa un comentariu


9 + 3 =