Ordonanta de Urgenta nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

Ordonanta de Urgenta nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficial nr.389/11.06.2010

A intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (comunicat al ANCPC din 22.06.2010):

Ordonanta de Urgenta nr 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori a intrat in vigoare luni, 21 iunie.

Prevederile noului act normativ se aplica atat contractelor noi cat si celor aflate in derulare, indiferent de valoarea acestora. Institutiile de creditare au la dispozitie 90 de zile pentru modificarea prin acte aditionale a contractelor de creditare aflate in derulare in conformitate cu noile reglementari.

„In data de 21 iunie 2010 a intrat in vigoare OUG 50/2010. Incepand cu aceasta data, institutiile de creditare au obligatia de a respecta prevederile actului normativ. Termenul de 90 zile pentru actualizarea contractelor la forma legala nu reprezinta o perioada de derogare de la aplicarea prevederilor legii. Incepand din 21 iunie 2010, prevederile din contract care contravin OUG 50/2010 sunt nule de drept, indiferent daca contractul a fost actualizat sau nu. In aceasta perioada, toate cererile de rambursare anticipata a creditelor se rezolva conform prevederilor OUG 50/2010; toate comisioanele aferente creditelor trebuie actualizate pentru a se conforma noilor reglementari.”, a declarat Constantin Cerbulescu, presedinte ANPC.

Ca noutate, Ordonanta de Urgenta nr. 50/2010 prevede:

• comision de rambursare anticipata de maxim 1% pentru credite cu dobanda fixa;
• nu se percepe comision de rambursare anticipata la credite cu dobanda variabila;
• se limiteaza comisioanele aferente derularii contractului de credit la: comision de administrare credit, comision de penalizare pentru intarzierea la plata, comision de rambursare anticipata daca dobanda e fixa, comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor; suplimentar, creditorul are dreptul sa perceapa doar comision de analiza dosar (numai in cazul in care accepta creditarea) si comision aferent costurilor cu asigurarea (doar pentru situatiile in care este prevazuta asigurare – excluse contractele de descoperit de cont, creditul de consum s.a.m.d.)
• interzicerea explicita a unor comisioane pentru operatiuni cu numerar pentru plata ratelor la credit sau tragerea transelor din credit;
• obligatia de a calcula dobanda variabila in mod transparent; formula de calcul trebuie sa aiba ca referinta ROBOR/LIBOR/EURIBOR/dobanda de referinta BNR; marja fixa nu poate fi modificata de creditor pe durata contractului decat in favoarea consumatorului; intervalele de timp la care se recalculeaza dobanda sunt prevazute in contract;
• pentru contractele noi, creditorul trebuie sa prezinte consumatorului inainte de semnarea contractului un formular standardizat cu toate datele tehnice ale creditului, inclusiv DAE, formula de calcul a dobanzii si suma totala ce urmeaza a fi rambursata;
• creditorul trebuie sa prezinte consumatorului contractul de credit cu cel putin 15 zile inainte de semnare;
• dreptul consumatorului de a renunta neconditionat, fara justificari, fara a invoca motive, in termen de 14 zile de la semnare, la un contract de credit.

Actul normativ se aplica contractelor de credit, inclusiv contractelor de credit garantate cu ipoteca sau cu o alta garantie pentru proprietatea imobiliara sau garantate printr-un drept privind proprietatea imobiliara, precum si contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea sau pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui teren sau asupra unei cladiri existente sau proiectate, indiferent de valoarea totala a creditului, precum si contractelor de leasing.

Sfaturi pentru consumatori

• La incheierea unui nou contract de credit:

– cereti formularul standard cu parametrii tehnici ai creditului si verificati daca a fost completat cu toate informatiile privind costul creditului; folositi acest formular pentru a compara ofertele de la posibili creditori; formularul contine suma totala de rambursat (rate plus dobanzi plus comisioane) ce poate fi folosita cu usurinta ca parametru pentru a compara diferite oferte;
– cereti un exemplar al contractului de credit pentru a-l studia in liniste acasa, inainte de a semna; daca aveti neclaritati, cereti parerea unui consultant; creditorul este obligat sa va prezinte contractul cu cel putin 15 zile inainte de semnare, pentru orice derogare trebuie sa va ceara acordul scris – va sfatuim sa fiti reticenti cu aceste solicitari.

• Pentru contractele de credit existente:

– refuzati comisioanele pentru unele operatiuni cu numerar pe care bancile le percep pentru plata ratelor (comision de plata a ratei in avans, comision pentru plata prin intermediar etc.)
– cereti bancii sa stopeze incasarea comisioanelor aferente creditului care nu sunt prevazute in OUG 50/2010;
– in maxim 90 zile (incepand cu 21.06.2010), institutiile de creditare va vor trimite acte aditionale de modificare a contractelor existente; verificati daca modificarile sunt in conformitate cu prevederile OUG 50/2010, creditorul nu are voie sa va propuna altceva decat prevede actul normativ – daca aveti obiectii, notificati in scris creditorul altfel se prezuma acceptarea tacita;
– in aceasta perioada, e posibil sa primiti de la banci si oferte de modificare a contractelor de credit existente care NU AU LEGATURA cu asigurarea conformitatii contractului cu dispozitiile OUG 50/2010; poate fi vorba de trecerea de la dobanda variabila la dobanda fixa sau alte modificari, NU SUNTETI OBLIGATI sa acceptati aceste oferte; chiar daca vi se propune o dobanda mai mica, interesati-va de nivelul actual al dobanzilor de pe piata pentru a vedea cat de avantajoasa este oferta;
– daca doriti sa rambursati anticipat un credit, in conditiile OUG 50/2010 (fara comision de rambursare la creditele cu dobanda variabila sau cu comision de 1% pentru dobanda fixa), o puteti face chiar daca institutia de credit nu a modificat contractul pe care il aveti; din 21 iunie 2010, orice prevedere din contract referitoare la un comision de rambursare ce contravine OUG 50/2010 este nula de drept; creditorul trebuie sa va calculeze suma de rambursat conform OUG 50/2010 si sa includa doar comisioanele acceptate de ordonanta de urgenta si nu pe acelea existente in contractul de credit;
– utilizati notificari scrise in relatia cu creditorul (notificari depuse la registratura institutiei de credit cu numar de inregistrare sau trimise prin posta cu confirmare de primire); exista situatii in care consumatorii ce doresc sa beneficieze de noile reglemantari legale (rambursare anticipata a creditului sau eliminarea unor comisioane) sunt refuzati verbal de creditorii care se prevaleaza fie de termenul de gratie de 90 zile pentru actualizarea contractelor fie de motivul fals ca OUG 50/2010 nu a intrat in vigoare; corespondenta scrisa cu creditorul, urmata eventual de un refuz al acestuia de a aplica prevederile OUG 50/2010 constituie suportul legal pe baza caruia puteti sa sesizati Comisariatele Judetene pentru Protectia Consumatorilor sau sa initiati o actiune in instanta.

Biroul de presa
22.06.2010

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind contractele de credit pentru consumatori

Având în vedere că transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a
Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008
privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei
87/102/CEE a Consiliului trebuie realizată până la data de 11 iunie 2010,
adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru a permite
creditorilor să îndeplinească obligaţiile prevăzute în actul normativ european astfel
încât să fie atins obiectivul de creare a pieţei interne comunitare, care impune
asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.
în lipsa unei reglementări imediate a contractelor de credit pentru consumatori,
aceştia nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ european
precum şi faptul că s-ar crea o denaturare a concurenţei,
luând în considerare faptul că actul normativ va permite atât mutarea creditelor
de la un creditor la altul în condiţii contractuale similare, posibilitatea creditorilor de a
restitui în avans sumele contractate fără a plăti penalităţi excesive în condiţiile scăderii
veniturilor per familie dar în special pe sprijinul financiar pe care îl oferă creditorii din
România atât consumatorilor, statului prin plata de impozite şi taxe cât şi mediului de
afaceri prin relansarea acordării de credite în condiţii de transparentă şi liberă
concurentă şi astfel se vor institui mecanisme care să menţină un grad suficient de
solvabilitate atât debitorilor cât şi creditorilor,
pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către
Comisie împotriva României,
ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Capitolul I

Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii

Art. 1. – Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează drepturile şi obligaţiile
părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit pentru consumatori.

Art. 2. – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică contractelor de credit,
inclusiv contractelor de credit garantate cu ipotecă, sau cu un drept asupra unui bun
imobil, precum şi contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea sau
păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori
renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creşterea valorii unui
bun imobil, indiferent de valoarea totală a creditului.
(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică următoarelor contracte:
a) contracte de închiriere sau de leasing în cazul în care obligaţia de cumpărare
sau opţiunea de cumpărare a obiectului contractului nu este stabilită nici prin
respectivul contract nici prin alt contract separat;
b) contracte de credit sub forma „descoperitului de cont” pe baza cărora creditul
trebuie rambursat în termen de o lună;
c) contractele de credit pe baza cărora creditul este acordat fără dobândă şi fără
alte costuri, precum şi contractele de credit cu termen de rambursare într-o perioadă de
trei luni şi pentru care sunt de plătit numai costuri nesemnificative. Prin costuri
nesemnificative se înţeleg costuri de până la 0,5% din valoarea contractului de credit;
d) contracte de credit acordate de către un angajator angajaţilor săi cu titlu
accesoriu, ca sprijin pentru aceştia, fără dobândă sau cu o dobândă anuală efectivă mai
mică decât cea practicată pe piaţă şi care nu se oferă în general publicului;
e) contracte de credit încheiate cu firmele de investiţii, aşa cum sunt definite la
art. 2 alin. (2) lit. p) şi x) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii
financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.
121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu instituţiile de credit
definite la art. 7 alin. (1) pct. 10, 11 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în
scopul de a permite unui investitor să efectueze o tranzacţie referitoare la unul sau mai
multe instrumente financiare dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr.
31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, aprobat
prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 106/2006, atunci când
societatea de investiţii sau instituţia de credit care acordă creditul este implicată într-o
astfel de tranzacţie;
f) contracte de credit care sunt rezultatul unei hotărâri pronunţate de o instanţă
sau de o altă autoritate instituită conform prevederilor legale;
g) contracte de credit referitoare la amânarea, cu titlu gratuit, a plăţii unei
datorii existente, neînţelegându-se prin acestea contractele de restructurare,
reeşalonare etc;
h) contracte de credit la încheierea cărora consumatorului i se cere să pună la
dispoziţia creditorului un bun mobil, cu titlu de garanţie, şi în cazul cărora
răspunderea juridică a consumatorului este strict limitată la respectivul bun mobil
oferit drept garanţie. Nu se înţeleg prin aceasta contractele de credit în temeiul cărora
bunul oferit drept garanţie este însuşi bunul finanţat;
i) contracte de credit referitoare la credite acordate unui public restrâns pe baza
unei dispoziţii legale de interes general, la rate ale dobânzii mai mici decât cele
practicate în mod obişnuit pe piaţă sau fără dobândă ori în condiţii care sunt mai
avantajoase pentru consumator decât cele obişnuite de pe piaţă şi cu dobânzi mai mici
decât cele practicate în mod normal pe piaţă.

Art. 3. – În cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont” potrivit
cărora creditul trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maxim trei luni, se
aplică numai art. 1 –8, art. 9 alin. (1) lit. a) – c) şi alin. (2), art. 10, art. 21 – 45, art. 48,
art. 49, art. 52, art. 53, art. 63 – 65, art. 70 – 96.

Art. 4. – În cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont cu
aprobare tacită” se aplică numai art. 1- 7, art. 35 – 44, art. 56, art. 57, art. 79 – 96.

Art. 5. – Se aplică numai art. 1 –10, art. 21 – 29, art. 31 – 46 alin. (1) lit. a) – i)
şi lit. m), art. 48, art. 50, art. 51, art. 54 – 57, art. 66 – 96, contractelor de credit
încheiate de o organizaţie care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este constituită în avantajul reciproc al membrilor săi;
b) nu obţine profit pentru alte persoane, ci doar pentru membrii săi;
c) îndeplineşte un rol social conform legislaţiei;
d) primeşte şi gestionează numai contribuţii ale membrilor săi şi le oferă surse
de creditare numai acestora;
e) acordă credit cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată în
mod obişnuit pe piaţă sau în limitele unui plafon prevăzut de legislaţie, şi a cărei
componenţă este limitată la persoane care îşi au reşedinţa sau locul de muncă într-o
anumită regiune sau la angajaţi şi pensionari ai unui anumit angajator ori la persoane
care îndeplinesc alte cerinţe prevăzute de legislaţie, cerinţe care reprezintă baza pe
care se întemeiază o legătură comună între membri.

Art. 6. – (1) Se aplică numai art. 1– 10, art. 21 – 29, art. 31 – 46 alin. (1) lit. a)
– j), lit. m) şi lit. s), art. 47 alin. (2) – (4), art. 48, art. 50, art. 51, art. 54 – 57, art. 66 –
69, art. 72 – 96, în cazul contractelor de credit care prevăd punerea de acord a
creditorului cu consumatorul asupra unor formalităţi cu privire la metodele de
amânarea la plată sau de rambursare, în cazul în care:
a) consumatorul şi-a încălcat deja obligaţiile cuprinse în contractul de credit
iniţial;
b) astfel de formalităţi ar fi susceptibile de a elimina posibilitatea unor acţiuni în
instanţă în legătură cu respectiva încălcare;
c) consumatorul nu ar fi, prin aceasta, obligat să respecte clauze contractuale
mai puţin favorabile decât cele din contractul de credit iniţial.
(2) În cazul în care contractul de credit se înscrie în domeniul de aplicare al art.
3, se aplică numai prevederile respectivului articol.

Art. 7. – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai
jos semnifică după cum urmează:
1. consumator – persoana fizică ce acţionează în scopuri care se află în afara activităţii
sale comerciale sau profesionale;
2. contract de credit – contract prin care un creditor acordă, promite sau stipulează
posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată,
împrumut sau alte facilităţi financiare similare, cu excepţia contractelor pentru
prestarea de servicii în mod continuu sau pentru furnizarea de bunuri de acelaşi fel,
atunci când consumatorul plăteşte pentru asemenea servicii sau bunuri în rate, pe
durata furnizării lor;
3. contract de credit legat – un contract de credit în care sunt întrunite, în mod
cumulativ, următoarele condiţii:
a) creditul în cauză serveşte exclusiv finanţării unui contract care are ca obiect
furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu;
b) contractul de credit şi contractul de achiziţie de bunuri sau servicii formează,
din punct de vedere obiectiv, o unitate comercială;
4. costul total al creditului pentru consumatori – toate costurile, inclusiv dobânda,
comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte
consumatorul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către
creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente
contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse dacă încheierea
contractului de servicii este obligatorie pentru obţinerea creditului însuşi sau pentru
obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate;
5. creditor – persoană juridică, inclusiv sucursalele instituţiilor de credit şi a
instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate pe teritoriul
României, care acordă sau se angajează să acorde credite în exerciţiul activităţii sale
comerciale sau profesionale;
6. dobânda anuală efectivă – costul total al creditului pentru consumator exprimat ca
procent anual din valoarea totală a creditului, inclusiv costurile prevăzute la art. 73,
după caz;
7. descoperit de cont – contract de credit explicit pe baza căruia un creditor pune la
dispoziţia unui consumator fonduri care depăşesc soldul curent al contului curent al
consumatorului;
8. descoperit de cont cu aprobare tacită – „descoperit de cont”, acceptat în mod tacit,
prin care un creditor pune la dispoziţia unui consumator fonduri care depăşesc soldul
curent al contului curent al consumatorului sau „descoperitul de cont” convenit;
9. intermediar de credit – persoană fizică sau juridică care nu acţionează în calitate de
creditor şi care, în cursul exercitării activităţii sale comerciale sau profesionale, în
schimbul unui onorariu, ce poate lua formă pecuniară sau orice altă formă de plată
convenită, desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi:
a) prezintă sau oferă consumatorilor contracte de credit;
b) oferă asistenţă consumatorilor prin organizarea de activităţi pregătitoare
privind contractele de credit, altele decât cele de la lit. a);
c) încheie contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului;
10. intermediarul de credit cu titlu auxiliar – persoana, fizică sau juridică, care
realizează activitatea de intermediere de credite cu titlu auxiliar activităţii sale
principale.
11. rata dobânzii aferente creditului – rata dobânzii exprimată ca procent fix sau
variabil aplicat anual sumei trase din credit;
12. rata fixă a dobânzii aferente creditului – convenirea de către părţi în contractul de
credit asupra unei singure rate a dobânzii aferente creditului pentru întreaga durată a
contractului de credit sau asupra mai multor rate a dobânzii aferente creditului pentru
termene parţiale aplicând exclusiv un procentaj fix specific. În cazul în care nu sunt
stabilite toate ratele dobânzii aferente creditului în contractul de credit, se consideră că
rata dobânzii aferente creditului este fixă numai pentru termenele parţiale pentru care
ratele dobânzii aferente creditului sunt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix
specific convenit în momentul încheierii contractului de credit;
13. valoarea totală a creditului – plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie pe baza
unui contract de credit;
14. valoarea totală plătibilă de către consumator – suma dintre valoarea totală a
creditului şi costul total al creditului pentru consumator;
15. suport durabil – orice instrument care permite consumatorului să stocheze
informaţii care îi sunt adresate personal, în aşa fel încât acestea să fie accesibile pentru
consultare în viitor pe o perioadă de timp adecvată scopului informaţiilor, şi care
permite reproducerea fidelă a informaţiilor stocate;
16. unitate comercială – se consideră că există unitate comercială într-una din
următoarele situaţii:
a) furnizorul sau prestatorul de servicii finanţează el însuşi creditul pentru
consumator;
b) creditul este finanţat de un terţ iar creditorul foloseşte serviciile furnizorului
sau ale prestatorului pentru încheierea contractului de credit sau pentru pregătirea
acestuia;
c) bunurile respective sau prestarea unui anumit serviciu sunt specificate în mod
expres în contractul de credit.

Capitolul II
Informaţii şi practici preliminare încheierii contractului de credit

Secţiunea 1
Informaţii standard care trebuie incluse în publicitate

Art. 8. – Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie să
cuprindă informaţii potrivit prevederilor prezentei secţiuni.

Art. 9. – (1) Informaţiile standard specifică, prin intermediul unui exemplu
reprezentativ, următoarele:
a) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii
privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator;
b) valoarea totală a creditului;
c) dobânda anuală efectivă;
d) durata contractului de credit;
e) în cazul unui credit sub formă de amânare la plată pentru un anumit bun sau
serviciu, preţul de achiziţie şi valoarea oricărei plăţi în avans;
f) după caz, valoarea totală plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor.
(2) În orice formă de publicitate, informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt scrise în
mod clar, concis, vizibil şi uşor de citit, în acelaşi câmp vizual şi cu caractere de
aceeaşi mărime.
(3) În cazul în care încheierea unui contract referitor la un serviciu accesoriu
aferent contractului de credit, în special o asigurare, este obligatorie pentru obţinerea
creditului însuşi sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile
prezentate, iar costul acelui serviciu nu poate fi determinat în prealabil, obligaţia de a
încheia un asemenea contract este, de asemenea, menţionată în mod clar, concis şi
vizibil, împreună cu dobânda anuală efectivă.

Art. 10. – Prezenta secţiune se aplică cu respectarea prevederilor Legii nr.
363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia
consumatorilor.

Secţiunea a 2-a
Informaţii precontractuale

Art. 11. – (1) Creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează
consumatorului, pe baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor,
precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către
consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai
multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a
unui contract de credit.
(2) Informaţiile sunt furnizate:
a) cu suficient timp, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte ca un consumator să
încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;
b) pe hârtie sau pe alt suport durabil;
c) prin intermediul formularului „Informaţii standard la nivel european privind
creditul pentru consumatori” prevăzut în anexa nr. 2.
(3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu acordul scris al
consumatorului.
(4) În cazul în care creditorul a furnizat formularul „Informaţii standard la nivel
european privind creditul pentru consumatori” prevăzut în anexa nr. 2, se consideră că
acesta a respectat cerinţele de informare prevăzute de prezentul articol şi la art. 4 din
Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi
executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată, cu
modificările ulterioare.

Art. 12. – Orice informaţii suplimentare pe care creditorul ar putea să i le
furnizeze consumatorului trebuie oferite într-un document separat care poate fi anexat
la formularul „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru
consumatori”.

Art. 13. – (1) În plus faţă de formularul „Informaţiile standard la nivel european
privind creditul pentru consumatori” prevăzut în anexa nr. 2, consumatorului i se
furnizează, la cerere şi gratuit, un exemplar din proiectul de contract de credit. Această
dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să
încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne.
(2) În cazul creditelor garantate cu ipotecă, cu o altă garanţie comparabilă sau
cu un drept asupra unui bun imobil, precum şi al contractelor de credit al căror scop îl
constituie dobândirea sau păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil
existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea
sau creşterea valorii unui bun imobil, în plus faţă de formularul „Informaţiile standard
la nivel european privind creditul pentru consumatori” prevăzut în anexa nr. 2,
creditorul are obligaţia să furnizeze, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) şi
alin. (2) lit. a) şi b), un exemplar al proiectului de contract de credit, cu excepţia
cazului prevăzut la alin. (1) teza a doua.

Art. 14. – (1) Informaţiile prevăzute la art. 11 cuprind următoarele:
a) tipul de credit;
b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru al creditorului,
precum şi, după caz, identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori,
după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;
c) valoarea totală a creditului şi condiţiile care guvernează tragerea;
d) durata contractului de credit;
e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată pentru un anumit
bun sau serviciu şi în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv
şi preţul de achiziţie al acestuia;
f) rata dobânzii aferente creditului;
g) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului,
formula de calcul a ratei dobânzii precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru
modificarea ratei dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite
ale dobânzii aferente creditului în circumstanţe diferite, informaţiile de mai sus pentru
toate ratele aplicabile;
h) dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator,
ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele
folosite pentru calculul ratei respective; în cazul în care consumatorul a informat
creditorul în legătură cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum
durata contractului de credit şi valoarea totală a creditului, creditorul trebuie să ia în
considerare aceste componente;
i) în cazul în care un contract de credit prevede modalităţi de tragere diferite, cu
costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, şi creditorul
foloseşte ipoteza prevăzută în anexa nr.1 partea a II-a lit. b), acesta trebuie să indice
faptul că aplicarea altor mecanisme de tragere pentru acest tip de contract de credit
poate avea drept rezultat aplicarea unei dobânzi anuale efective mai mari;
j) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator
şi, după caz, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor
solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;
k) comisioanele de administrare ale unuia sau mai multor conturi care
înregistrează atât operaţiuni de plată, cât şi trageri din credit, cu excepţia cazului în
care deschiderea unui cont este opţională, împreună cu costurile pentru utilizarea unui
mijloc de plată atât pentru operaţiuni de plată, cât şi pentru trageri din credit, orice alte
costuri rezultând din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri
pot fi modificate;
l) existenţa taxelor, onorariilor şi costurilor pe care consumatorul trebuie să le
plătească în legătură cu încheierea, publicitatea şi/sau înregistrarea contractului de
credit şi a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;
m) obligaţia, după caz, de a încheia un contract privind un serviciu accesoriu
aferent unui contract de credit, în special o asigurare, în cazul în care încheierea
contractului de servicii este obligatorie pentru obţinerea creditului însuşi sau pentru
obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate;
n) rata dobânzii aplicabilă în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea
acesteia, şi, orice costuri în caz de nerespectare a contractului;
o) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor;
p) garanţiile solicitate;
q) existenţa sau lipsa dreptului de retragere;
r) dreptul de rambursare anticipată, şi, după caz, informaţii privind dreptul
creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită potrivit prevederilor
art. 66 – 69;
s) dreptul consumatorului de a fi informat de îndată şi gratuit asupra rezultatului
consultării bazei de date pentru evaluarea bonităţii sale, potrivit prevederilor art. 32
alin. (1);
ş) dreptul consumatorului de a primi la cerere şi gratuit un exemplar al
proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în
momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul
conform normelor sale interne;
t) în cazul creditelor garantate cu ipotecă, cu o altă garanţie comparabilă sau cu
un drept asupra unui bun imobil, precum şi contractelor de credit al căror scop îl
constituie dobândirea sau păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil
existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea
sau creşterea valorii unui bun imobil, dreptul consumatorului de a primi, gratuit, un
exemplar al proiectului de contract de credit. În acest caz, pct. 4 referitor la alte
aspecte juridice importante, rândul 5, prevăzută în anexa nr. 2, se reformulează după
cum urmează: „Dreptul de primi proiectul de contract de credit. Aveţi dreptul sa
primiţi un exemplar al proiectului de contract de credit.“ Această dispoziţie nu se
aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul
de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;
ţ) după caz, perioada în care informaţiile precontractuale au forţă juridică
obligatorie pentru creditor.
(2) În cazul contractelor de credit garantate cu ipotecă, cu o altă garanţie
comparabilă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum şi al contractelor de
credit al căror scop îl constituie dobândirea sau păstrarea drepturilor de proprietate
asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea,
reabilitarea, extinderea sau creşterea valorii unui bun imobil, în afară de informaţiile
prevăzute la alin. (1), creditorul informează consumatorul că acestuia îi pot reveni, în
stadiu precontractual, numai următoarele cheltuieli, după caz:
a) cheltuieli aferente întocmirii dosarului de credit,
b) cheltuieli aferente constituirii ipotecii şi garanţiilor aferente.

Art. 15. – În cazul comunicării telefonice, descrierea caracteristicilor principale
ale serviciului financiar care trebuie oferită, potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din
Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, republicată cu modificările ulterioare, cuprinde cel
puţin următoarele:
a) elementele prevăzute la art. 14 alin. (1), lit. c) – g) şi lit. j);
b) dobânda anuală efectivă, ilustrată prin intermediul unui exemplu
reprezentativ;
c) valoarea totală plătibilă de către consumator.

Art. 16. – În cazul în care, la cererea consumatorului, contractul a fost încheiat
folosind un mijloc de comunicare la distanţă care nu permite furnizarea informaţiilor
în conformitate art. 11- 12 şi art. 14, în special în situaţia prevăzută la art. 15,
creditorul furnizează consumatorului toate informaţiile precontractuale folosind
formularul „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru
consumatori”, prevăzut în anexa nr. 2, imediat după încheierea contractului de credit.

Art. 17. – (1) În cazul unui contract de credit în care plăţile făcute de
consumator nu conduc la o rambursare imediată a valorii totale a creditului, dar sunt
utilizate pentru a constitui capital în timpul perioadelor şi în condiţiile stabilite în
contractul de credit sau într-un contract accesoriu, informaţiile precontractuale cerute
potrivit art. 11 – 12 şi art. 14 cuprind o declaraţie clară şi concisă, potrivit căreia aceste
contracte de credit nu prevăd o garanţie de restituire a valorii totale a creditului tras pe
baza acestuia.
(2) Dacă se oferă o astfel de garanţie, declaraţia nu este necesară.

Art. 18. – (1) Creditorii şi, după caz, intermediarii de credit oferă
consumatorului explicaţii corespunzătoare care să-i permită acestuia să evalueze dacă
contractul de credit propus este adaptat la nevoile sale şi la situaţia sa financiară.
(2) Explicaţiile trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
a) explicarea informaţiilor precontractuale care sunt furnizate potrivit
prevederilor art. 11- 12 şi art. 14;
b) caracteristicile esenţiale ale produselor propuse şi efectele specifice pe care
le pot avea asupra consumatorului;
c) explicarea costurilor ce fac parte din costul total al creditului pentru
consumator, astfel încât consumatorii să înţeleagă ce plătesc;
d) consecinţele neplăţii din partea consumatorului.

Art. 19. – Se interzice perceperea unui comision de analiză dosar în cazul în
care creditul nu se acordă.

Art. 20. – În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de credit, dar nu
mai mult de 60 de zile de la depunerea cererii de solicitare a creditului, creditorul
răspunde în scris consumatorului sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în altă
formă aleasă de consumator şi acceptată de creditor, cu privire la acordarea sau
neacordarea creditului.
(2) La primirea cererii de credit şi a celorlalte documente ce sunt necesare
acordării creditului, furnizorul de servicii financiare are obligaţia de a înmâna imediat
consumatorului un înscris datat, semnat şi cu număr de înregistrare, conţinând
confirmarea creditorului că i s-au predat toate actele necesare acordării creditului.

Secţiunea a 3-a
Cerinţe precontractuale de informare pentru anumite contracte de credit sub
forma „descoperit de cont” şi pentru anumite contracte specifice de credit

Art. 21. – Prezenta secţiune se aplică contractelor de credit prevăzute la art. 3,
art. 5 – 6.

Art. 22. – (1) Creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează
consumatorului, pe baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor,
precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către
consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai
multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a
unui contract de credit.
(2) Informaţiile sunt furnizate:
a) cu suficient timp, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte ca un consumator să
încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;
b) pe hârtie sau pe un alt suport durabil;
c) într-o modalitate prin care să se asigure că toate informaţiile au acelaşi grad
de vizibilitate.
(3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu acordul expres
al consumatorului.
(4) Informaţiile pot fi furnizate prin intermediul formularului „Informaţii
standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” prevăzute în anexa nr.
3.
(5) În cazul în care creditorul a furnizat informaţii prin formularul „Informaţii
standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” prevăzute în anexa nr.
3, se consideră că acesta a respectat cerinţele referitoare la informaţii prevăzute de
prezentul articol şi la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art. 23. – În plus faţă de informaţiile prevăzute la art. 22, art. 25 – 27,
consumatorului i se furnizează, la cerere şi gratuit, un exemplar din proiectul de
contract de credit care include informaţiile contractuale prevăzute la art. 33 –49, în
măsura în care articolele respective se aplică. Această prevedere nu se aplică în cazul
în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu
consumatorul conform normelor sale interne.

Art. 24. – În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea consumatorului,
folosind un mijloc de comunicare la distanţă care nu permite oferirea informaţiilor ce
trebuie furnizate conform prevederilor art. 22, art. 25 – 27, creditorul îşi îndeplineşte,
imediat după încheierea contractului de credit, obligaţiile prevăzute la art. 22, art. 25 –
26, prin furnizarea informaţiilor contractuale prevăzute la art. 33 – 49, în măsura în
care articolele respective se aplică.

Art. 25. – Informaţiile la care se face referire la art. 22 cuprind următoarele:
a) tipul de credit;
b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru al creditorului,
precum şi, după caz, numele şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori,
după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;
c) valoarea totală a creditului;
d) durata contractului de credit;
e) rata dobânzii aferente creditului;
f) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului,
formula de calcul a acesteia, costurile aplicabile din momentul încheierii contractului
de credit şi, condiţiile în care acele costuri pot fi modificate;
g) dobânda anuală efectivă ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ
care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul dobânzii respective;
h) condiţiile şi procedura pentru încetarea contractului de credit;
i) pentru contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 3, o menţiune
conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea
integrală a creditului, după caz;
j) rata dobânzii aplicabilă în cazul ratelor întârziate, măsurile pentru ajustarea
acesteia şi, după caz, orice penalităţi plătibile în caz de neplată;
k) dreptul consumatorului de a fi informat imediat şi gratuit, potrivit
prevederilor art. 32 alin. (1), asupra rezultatului consultării bazei de date, realizate
pentru evaluarea bonităţii sale;
l) pentru contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 3, informaţii cu
privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit
precum şi, după caz, condiţiile în care pot fi modificate aceste costuri;
m) după caz, termenul pe parcursul căruia informaţiile precontractuale au forţă
juridică obligatorie pentru creditor.

Art. 26. – (1) În cazul unui contract de credit în sensul art. 5 – 6, informaţiile
prevăzute la art. 22 şi la art. 25 includ şi următoarele:
a) valoarea, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către
consumator şi, după caz, ordinea în care plăţile se vor aloca, în scopul rambursării,
pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;
b) dreptul de rambursare anticipată şi, după caz, informaţii privind dreptul
creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită.
(2) În cazul contractelor de credit prevăzute la art. 3, se aplică numai
prevederile art. 22 şi 25.

Art. 27. – (1) În cazul comunicării verbale prin telefon şi în cazul în care
consumatorul solicită ca „descoperitul de cont” să fie disponibil imediat, descrierea
caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel puţin elementele
prevăzute la art. 25 lit. c), e), f), g) şi i).
(2) În plus, în contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 5 şi 6,
descrierea principalelor caracteristici include menţionarea duratei contractului de
credit.

Art. 28. – Fără a aduce atingere excepţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), în
cazul contractelor de credit care sunt acordate sub forma „descoperit de cont” şi care
trebuie rambursate într-o perioadă de o lună, descrierea caracteristicilor principale ale
serviciului financiar include cel puţin elementele prevăzute la art. 25 lit. c), e), f), g) şi
i).

Art. 29. – (1) Prevederile art. 11- 18 şi art. 21 – 28 nu se aplică furnizorilor de
bunuri sau servicii care acţionează în calitate de intermediari de credit cu titlu auxiliar.
(2) Creditorul are obligaţia de a se asigura că informaţiile precontractuale
prevăzute în articolele respective au fost primite de consumator.

Capitolul III
Obligaţia de a evalua bonitatea consumatorului şi accesul la bazele de date

Art. 30. – (1) Creditorul evaluează bonitatea consumatorului pe baza unui
volum suficient de informaţii obţinute, inclusiv de la consumator şi pe baza consultării
bazei de date relevante, înainte de încheierea unui contract de credit.
(2) În cazul în care părţile convin să modifice valoarea totală a creditului după
încheierea contractului de credit, creditorul actualizează informaţiile financiare aflate
la dispoziţia sa privind consumatorul şi evaluează bonitatea consumatorului înainte de
efectuarea oricărei creşteri semnificative a valorii totale a creditului.
(3) Prin creştere semnificativă se înţelege o creştere de peste 15% din valoarea
totală iniţială a creditului.

Art. 31. – În scopul evaluării bonităţii consumatorilor, sistemele de evidenţă de
tipul birourilor de credit asigură, în cazul creditului transfrontalier, accesul creditorilor
din alte state membre la bazele de date gestionate în condiţii nediscriminatorii faţă de
creditorii naţionali.

Art. 32. – (1) În cazul în care respingerea cererii de creditare se bazează pe
consultarea unei baze de date, creditorul informează consumatorul imediat şi în mod
gratuit, în scris sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în forma aleasă de acesta
şi agreată de creditor, în legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu identitatea bazei
de date consultate.
(2) Informaţiile se pun la dispoziţie, cu excepţia cazului în care furnizarea unor
astfel de informaţii este interzisă prin norme naţionale ce transpun legislaţia europeană
sau care creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea informaţiilor
contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.
(3) Prezentul articol nu aduce atingere aplicării Legii nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001.

Capitolul IV
Informaţii şi drepturi privind contractele de credit

Secţiunea 1 Dispoziţii comune

Art. 33. – Contractele de credit sunt redactate în scris, vizibil şi uşor de citit,
fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 10 p, pe hârtie sau pe
un alt suport durabil. În cazul în care contractul este redactat pe hârtie, culoarea de
fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie în contrast cu cea a fontului
utilizat.

Art. 34. – Toate părţile contractante primesc câte un exemplar original al
contractului de credit.

Art. 35. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor legale privind modificarea
dobânzii, pe parcursul derulării contractului de credit:
a) se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau
a oricăror altor costuri aferente contractului, cu excepţia costurilor impuse prin
legislaţie;
b) se interzice introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze
bancare sau orice alte costuri aferente contractului, cu excepţia costurilor specifice
unor servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevăzute în
contract şi care nu erau oferite consumatorilor la data încheierii acestuia. Aceste
costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte adiţionale acceptate de
consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislaţie;
c) se interzice perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata
ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o
altă persoană;
d) se interzice perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din
credit;
(2) Costurilor aferente contului curent nu le sunt aplicabile obligaţiile prevăzute
la alin. (1) lit. a). Costurile aferente contului curent trebuie să corespundă costurilor
efective ale creditorului, să se limiteze la acoperirea acestora şi să nu conducă la
obţinerea de venituri suplimentare pentru acesta.
(3) Pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit condiţiilor
contractuale, creditorul este obligat să notifice consumatorul în scris sau, la cererea
expresă a consumatorului, prin altă modalitate stabilită de acesta şi agreată de creditor,
şi va pune la dispoziţia acestuia un nou tabel de amortizare/grafic de rambursare.

Art. 36. – Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de
analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont
curent, compensaţie în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor, după
caz, penalităţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea
consumatorilor;

Art. 37. – În contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica
următoarele reguli:
a) dobânda va fi raportată la fluctuaţiile indicilor de referinţă
EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobânzii de referinţă a BNR, în funcţie de valuta
creditului, la care creditorul poate adăuga o anumită marjă, fixă pe toată durata
derulării contractului;
b) marja dobânzii poate fi modificată doar ca urmare a modificărilor legislative
care impun în mod expres acest lucru;
c) în acord cu politica comercială a fiecărei instituţii de credit, prin excepţie de
la prevederile lit. b), valoarea marjei şi valoarea indicilor de referinţă pot fi reduse;
d) formula după care se calculează variaţia dobânzii trebuie indicată în mod
expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine
modificarea ratei dobânzii, atât în sensul majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia;
e) elementele care intră în formula de calcul a variaţiei dobânzii şi valoarea
acestora vor fi afişate pe site-urile şi la toate punctele de lucru ale creditorilor.

Art. 38. – Calculul ratei lunare a dobânzii/comisioanelor se va face:
a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile în cazul anului bisect,
luând în calcul la numărătorul fracţiei formulei, numărul efectiv de zile cuprins între
scadenţe, iar la numitorul aceleiaşi fracţii, 365 sau 366 de zile, după caz;
b) fie luând în calcul la numărătorul fracţiei numărul 30 zile, iar la numitorul
fracţiei numărul 360.
(2) Dobânda penalizatoare se aplică la suma ce reprezintă credit restant şi, după
caz, la sumele restante prevăzute în contract, altele decât cele aferente creditului.
(3) Rata dobânzii aplicabilă în cazul creditelor restante nu poate depăşi cu mai
mult de 2 puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu
înregistrează restanţă, în cazul în care consumatorul sau soţul/soţia acestuia se află în
una din următoarele situaţii: şomaj, suferă o reducere drastică a salariului, concediu de
boală prelungit, divorţ, deces. Prin reducere drastică a salariului se înţelege o reducere
de cel puţin 15% din valoarea acestuia.

Art. 39. – În cazul imposibilităţii consumatorilor de a accepta majorarea
dobânzii, creditorul nu are dreptul să denunţe unilateral sau să rezilieze contractul
fără o propunere, transmisă în scris, de reeşalonare sau refinanţare a creditului, în
raport cu veniturile actuale ale consumatorului, în măsura în care o asemenea
reeşalonare sau refinanţare este posibilă potrivit reglementărilor interne ale
creditorului.

Art. 40. – (1) Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului
să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat
de consumator.
(2) Creditorul trebuie să poată face dovada ca a depus toate diligenţele pentru
informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiţionale.
(3) În cazul modificărilor impuse prin legislaţie, nesemnarea de către
consumator a actelor adiţionale prevăzute la alin (1) este considerată acceptare tacită.
În acest caz, se interzice introducerea în actele adiţionale a altor prevederi decât cele
impuse prin legislaţie. Introducerea în actele adiţionale a oricăror altor prevederi decât
cele impuse prin legislaţie sunt considerate nule de drept.
(4) Se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care:
a) consumatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea prevederilor şi a
condiţiilor contractuale;
b) creditorul poate rezilia sau denunţa unilateral contractul ori poate penaliza
consumatorul în cazul afectării reputaţiei creditorului.
(5) Creditorii nu au dreptul să refuze încasarea ratelor în moneda în care s-a
acordat creditul.

Art. 41. – (1) Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor
contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de
zile înainte de aplicarea acestora.
(2) Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării
pentru a comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii.
(3) Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat
anterior nu este considerată acceptare tacită şi contractul rămâne neschimbat.
(4) În cazul în care consumatorul nu acceptă noile condiţii, creditorul nu are
dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent.

Art. 42. – Creditorii iau toate măsurile necesare pentru a răspunde la
reclamaţiile depuse de consumatori în termen de maximum 30 de zile de la
înregistrarea acestora şi depun diligenţele necesare în vederea reparării eventualelor
prejudicii cauzate consumatorilor.

Art. 43. – La încetarea contractului de credit, inclusiv prin ajungere la termen,
reziliere, denunţare unilaterală, exercitarea dreptului de retragere ori a celui de
rambursare anticipată din partea consumatorului, creditorul oferă gratuit
consumatorului un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligaţiile
dintre părţi. Totodată, se închid şi conturile creditului, fără a fi necesară depunerea
unei alte cereri de către consumator şi fără plata unor costuri suplimentare, cu excepţia
următoarelor situaţii:
a) contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, în vederea
derulării altor operaţiuni;
b) la data încetării contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte
servicii contractate de către consumator;
c) conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale,
pentru îndeplinirea de către consumator a unor obligaţii asumate faţă de creditorul
însuşi sau faţă de terţi.

Art. 44. – Orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie să
fie semnată, datată şi cu număr de înregistrare. Orice notificare ce nu conţine aceste
minime informaţii este considerată nulă de drept.

Art. 45. – Art. 33 – 34 şi art. 46 – 49 nu aduc atingere normelor naţionale ce
respectă legislaţia comunitară privind valabilitatea încheierii contractelor de credit.

Secţiunea a 2-a
Informaţii ce trebuie incluse în contractele de credit

Art. 46. – (1) Contractul de credit specifică în mod clar şi concis următoarele:
a) tipul de credit;
b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru/adresa de
domiciliu a părţilor contractante, precum şi, după caz, identitatea şi adresa sediului
social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarilor
de credit implicaţi;
c) durata contractului de credit;
d) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea
creditului;
e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată pentru un anumit
bun sau serviciu sau în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul
respectiv şi preţul de achiziţie al acestuia;
f) rata dobânzii aferente creditului;
g) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului formula
de calcul a acesteia precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru modificarea
ratei dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii
aferente creditului în circumstanţe diferite, informaţiile prevăzute anterior privind
toate ratele dobânzii aplicabile;
h) dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator,
calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele
folosite pentru calcularea acestei rate;
i) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care urmează să fie efectuate de către
consumator şi, după caz, ordinea în care se vor efectua plăţile, în scopul rambursării,
pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;
j) în cazul rambursării în rate a valorii totale a creditului aferent unui contract
de credit pe durată determinată, dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit,
în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit, pe hârtie sau pe alt suport
durabil, conform deciziei consumatorului, un extras de cont sub forma unui tabel de
amortizare/grafic de rambursare;
k) în cazul în care costurile şi dobânzile trebuie plătite fără a se rambursa nicio
parte din valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele şi condiţiile
pentru plata dobânzii şi a oricăror costuri aferente creditului;
l) costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează
atât operaţiunile de plată, cât şi tragerile din credit, cu excepţia cazului în care
deschiderea unui cont este opţională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată
atât pentru operaţiuni de plată, cât şi pentru trageri din credit, orice alte costuri
rezultând din contractul de credit precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi
modificate;
m) rata dobânzii, în cazul plăţilor restante, aplicabilă la data încheierii
contractului de credit şi măsurile pentru ajustarea acesteia şi, după caz, orice costuri
datorate în caz de neplată;
n) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor; contractul de credit va
conţine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atenţionat despre
raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare şi/sau la alte structuri
asemănătoare existente, în cazul în care acesta întârzie cu achitarea ratelor datorate,
dacă există această obligaţie de raportare;
o) după caz, o menţiune potrivit căreia va fi necesară plata unor taxe, onorarii şi
costuri în legătură cu încheierea, publicitatea şi/sau înregistrarea contractului de credit
şi a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;
p) garanţiile şi asigurările necesare, dacă există;
q) existenţa sau inexistenţa unui drept de retragere, termenul în care acel drept
poate fi exercitat şi alte condiţii pentru exercitarea acestuia, inclusiv informaţii privind
obligarea consumatorului de a plăti creditul sau partea de credit trasă şi dobânda
potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b), alin. (3) şi alin. (4) şi art. 60 precum şi
cuantumul dobânzii plătibile pe zi;
r) informaţii privind drepturile care rezultă din art. 63 –65, ca şi condiţiile
pentru exercitarea acestor drepturi;
s) dreptul de rambursare anticipată, procedura de rambursare anticipată, precum
şi, după caz, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care va
fi determinată această compensaţie;
ş) procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a solicita încetarea
contractului de credit;
t) dacă există sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire
pentru consumator şi, în caz afirmativ, modalităţile de acces la acesta;
ţ) alte condiţii şi clauze contractuale;
u) adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Toate informaţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv cele aferente unor servicii
în privinţa cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere, sunt prevăzute în
contract, fără a se face trimitere la condiţiile generale de afaceri ale creditorului, la
lista de tarife şi comisioane sau la orice alt înscris.

Art. 47. – (1) În cazul în care se aplică prevederile art. 46 alin. (1) lit. j),
creditorul pune la dispoziţia consumatorului un extras de cont sub forma unui tabel de
amortizare/grafic de rambursare cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor
condiţii:
a) în mod gratuit;
b) în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit;
c) pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului.
(2) Tabelul de amortizare/graficul de rambursare indică:
a) ratele datorate;
b) termenele şi condiţiile de plată ale acestor sume.
(3) Tabelul/graficul conţine o detaliere a fiecărei rambursări care să arate:
a) rambursarea valorii totale a creditului;
b) dobânda calculată pe baza ratei dobânzii aferente creditului;
c) orice costuri suplimentare;
(4) În cazul în care rata dobânzii nu este fixă sau costurile suplimentare pot fi
modificate pe baza contractului de credit, tabelul de amortizare/graficul de rambursare
indică în mod clar şi concis că datele cuprinse în tabel/grafic vor rămâne valabile
numai până la schimbarea următoare a ratei dobânzii aferente creditului sau a
costurilor suplimentare potrivit contractului de credit.

Art. 48. – (1) În cazul unui contract de credit în care plăţile făcute de
consumator nu conduc la o rambursare imediată a valorii totale a creditului, dar sunt
utilizate pentru a constitui capital în timpul perioadelor şi în condiţiile stabilite în
contractul de credit sau într-un contract accesoriu, informaţiile precontractuale cerute
potrivit prevederilor art. 11 – 12 şi art. 14 cuprind o declaraţie clară şi concisă, potrivit
căreia aceste contracte de credit nu prevăd o garanţie de restituire a valorii totale a
creditului tras pe baza acestuia.
(2) Dacă se oferă o astfel de garanţie, declaraţia nu este necesară.

Art. 49. – În cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont” pe
baza cărora creditul trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maxim trei luni,
următoarele informaţii se specifică în mod clar şi concis:
a) tipul de credit;
b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru/adresa de
domiciliu a părţilor contractante, precum şi, după caz, identitatea şi adresa sediului
social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului
de credit implicat;
c) durata contractului de credit;
d) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea;
e) rata dobânzii aferente creditului;
f) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului,
formula de calcul a acesteia precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru
modificarea ratei dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite
ale dobânzii aferente creditului în circumstanţe diferite, informaţiile prevăzute anterior
privind toate ratele dobânzii aplicabile;
g) dobânda anuală efectivă şi costul total al creditului pentru consumator,
calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele
folosite pentru calcularea respectivei rate, astfel cum se prevede la art. 73 coroborat cu
art. 7 pct. 4 şi 6;
h) o menţiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice
moment rambursarea integrală, la cerere, a creditului, dar nu mai puţin de 15 zile de la
data solicitării;
i) informaţii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii
contractului de credit precum şi, după caz, condiţiile în care pot fi modificate aceste
costuri.

Secţiunea a 3-a
Informaţii privind rata dobânzii aferente creditului

Art. 50. – (1) Consumatorul este informat, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în
legătură cu orice modificare a ratei dobânzii aferente creditului.
(2) Informaţiile cuprind următoarele:
a) valoarea plăţilor de efectuat după intrarea în vigoare a noii rate a dobânzii
aferente creditului;
b) în cazul în care numărul sau frecvenţa plăţilor se modifică, informaţii în
legătură cu acestea.

Art. 51. – La solicitarea expresă a consumatorului, se poate conveni în
contractul de credit ca informaţiile prevăzute la art. 50 să fie transmise periodic
consumatorului dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) modificarea ratei dobânzii aferente creditului este determinată de o
modificare a ratei de referinţă;
b) noua rată de referinţă este făcută publică prin mijloace corespunzătoare;
c) informaţiile privind noua rată de referinţă sunt puse la dispoziţie şi la locul în
care creditorul îşi desfăşoară activitatea.

Secţiunea a 4-a
Obligaţii aplicabile în cazul contractelor de credit sub forma
„descoperit de cont”

Art. 52. – (1) În cazul unui contract de credit care are ca obiect un împrumut
acordat sub forma „descoperit de cont” consumatorul este informat:
a) în mod regulat;
b) prin intermediul unui extras de cont;
c) pe hârtie sau pe alt suport durabil.
(2) Extrasul de cont conţine următoarele informaţii:
a) perioada exactă la care se referă extrasul de cont;
b) cuantumurile şi datele tragerilor;
c) soldul din extrasul anterior şi data acestuia;
d) noul sold;
e) datele şi sumele plăţilor efectuate de consumator;
f) rata dobânzii aferente creditului aplicată;
g) orice costuri care au fost aplicate;
h) după caz, suma minimă de plată.

Art. 53. – (1) În plus, consumatorul este informat cu privire la creşterea ratei
dobânzii aferente creditului sau cu privire la creşterea oricăror costuri datorate:
a) pe hârtie sau pe alt suport durabil;
b) înainte ca modificarea respectivă să intre în vigoare.
(2) Părţile pot conveni în contractul de credit ca informaţiile privind
modificările ratei dobânzii aferente creditului să fie comunicate potrivit art. 52, în
cazurile în care:
a) modificarea ratei dobânzii aferente creditului este cauzată de o modificare a
ratei de referinţă;
b) noua rată de referinţă este făcută publică prin mijloace corespunzătoare;
c) informaţiile privind noua rată de referinţă sunt puse la dispoziţie şi la locul în
care creditorul îşi desfăşoară activitatea.

Secţiunea a 5-a
Contractele de credit pe durată nedeterminată

Art. 54. – (1) Consumatorul poate decide încetarea unui contract de credit pe
durată nedeterminată, gratuit, în orice moment, cu excepţia cazurilor în care părţile au
convenit o perioadă de notificare. Această perioadă nu poate depăşi o lună.
(2) Dacă s-a convenit în contractul de credit, creditorul poate decide încetarea
unui contract de credit pe durată nedeterminată prin notificarea consumatorului în
scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, cu cel puţin două luni înainte.

Art. 55. – (1) Dacă s-a convenit în contractul de credit, creditorul, din motive
justificate obiectiv, poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pe baza
unui contract de credit pe durată nedeterminată.
(2) Pot constitui motive justificate obiectiv suspiciunea unei utilizări
neautorizate sau frauduloase a creditului ori un risc semnificativ de incapacitate a
consumatorului de a rambursa valoarea totală a creditului. Aceste motive nu sunt
limitative.
(3) Creditorul enumeră în contract motivele considerate justificate în temeiul
cărora acesta poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri. În mod
excepţional, creditorul poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pentru
alte motive justificate obiectiv, motive ce nu sunt prevăzute în contract, cu informarea
prealabilă a consumatorului.
(4) Creditorul îl informează pe consumator în legătură cu retragerea dreptului şi
cu motivele acesteia, pe hârtie sau pe alt suport durabil, dacă este posibil înainte de
retragere şi cel mai târziu imediat ulterior, cu excepţia cazului în care furnizarea
acestor informaţii este interzisă prin norme naţionale ce transpun legislaţia comunitară
sau ce creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea acestei informaţii
contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.

Secţiunea a 6-a
„Descoperitul de cont cu aprobare tacită”

Art. 56. – (1) În cazul existenţei unui acord privind deschiderea unui cont
curent, atunci când există posibilitatea să i se ofere consumatorului un „descoperit de
cont cu aprobare tacită”, contractul conţine şi informaţiile prevăzute la art. 25 lit. e) şi
f).

(2) În orice situaţie, creditorul trebuie să furnizeze aceste informaţii în mod
regulat, pe hârtie sau pe alt suport durabil.

Art. 57. – (1) În cazul unei depăşiri semnificative a limitei de credit pentru o
perioadă mai mare de o lună, creditorul îl informează pe consumator, fără întârziere,
pe hârtie sau pe alt suport durabil cu privire la următoarele:
a) depăşirea limitei de credit;
b) suma cu care a fost depăşita limita de credit;
c) rata dobânzii aferente creditului;
d) orice penalităţi, costuri sau dobânzi aplicabile restanţelor.
(2) Prin „depăşire semnificativă a limitei de credit” se înţelege depăşirea cu
peste 15% a limitei de credit.
(3) Prevederile prezentului articol şi ale art. 56 nu aduc atingere altor
reglementări potrivit cărora creditorul oferă alt tip de creditarea atunci când limita de
credit a fost depăşită pe parcursul unei durate semnificative.

Capitolul V
Dreptul de retragere şi dreptul de rambursare anticipată

Secţiunea 1
Dreptul de retragere

Art. 58. – (1) Consumatorul are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice
în care se poate retrage din contractul de credit fără a invoca motive.
(2) Termenul de retragere începe să curgă de la una din următoarele date:
a) data încheierii contractului de credit;
b) data la care consumatorului îi sunt aduse la cunoştinţă clauzele, condiţiile
contractuale şi informaţiile potrivit prevederilor art. 33 – 49, în cazul în care ziua
respectivă este ulterioară celei la care se face referire la lit. a).

Art. 59. – (1) În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere,
acesta are următoarele obligaţii:
a) de a-l notifica pe creditor pe baza informaţiilor oferite de acesta potrivit
prevederilor art. 46 alin. (1) lit. q), pentru ca exercitarea acestui drept să îşi producă
efectele înainte de expirarea termenului de retragere;
b) de a-i plăti creditorului creditul sau partea de credit trasă şi dobânda aferentă
de la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost trasă până la data la
care creditul sau partea respectivă din credit a fost rambursată; dobânda se calculează
pe baza ratei dobânzii convenite.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a):
a) se face pe hârtie sau pe alt suport durabil aflat la îndemâna creditorului şi
accesibil acestuia;
b) este transmisă prin mijloace admise legal, care asigură transmiterea textului
actului şi confirmarea primirii acestuia;
c) este expediată înainte de expirarea termenului.
(3) Exercitarea dreptului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii
notificării de către consumator.
(4) Achitarea către creditor a creditului sau a părţii de credit trasă şi a dobânzii
potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se efectuează fără nicio întârziere nejustificată şi
nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la expedierea notificării de retragere către
creditor.

Art. 60. – Creditorul nu este îndreptăţit la nicio altă compensaţie din partea
consumatorului în cazul retragerii, cu excepţia compensaţiei pentru orice taxe
nerambursabile plătite de către creditor administraţiei publice.

Art. 61. – În cazul în care creditorul sau un terţ, pe baza unui contract între terţ
şi creditor, prestează un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, iar
consumatorul îşi exercită dreptul de retragere din contractul de credit potrivit
prevederilor din prezenta secţiune, obligaţiile consumatorului ce decurg din serviciul
accesoriu respectiv încetează.

Art. 62. – În cazul în care consumatorul dispune de un drept de retragere
potrivit prevederilor cuprinse la art. 58 – 61, se aplică prevederile prezentului act
normativ, iar nu prevederile din:
a) art. 9 –13 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările
ulterioare;
b) art. 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele
încheiate în afara spaţiilor comerciale, republicată.

Secţiunea a 2-a
Dreptul de retragere în cazul contractelor de credit legate

Art. 63. – În cazul în care consumatorul şi-a exercitat un drept de retragere
dintr-un contract de furnizare de bunuri sau servicii, potrivit Ordonanţei Guvernului
nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor
la distanţă, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004,
republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999,
republicată, sau a altor actelor normative ce transpun sau ce creează cadrul de aplicare
pentru actele normative comunitare, acesta nu mai are obligaţii în temeiul unui
contract de credit legat.

Art. 64. – În cazul în care consumatorului nu i-au fost furnizate bunurile sau nu
i-au fost prestate serviciile ori bunurile sau serviciile nu sunt conforme, acesta se poate
îndrepta împotriva comerciantului în condiţiile prevăzute de Legea nr. 449/2003
privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

Art. 65. – (1) În cazul în care bunurile sau serviciile care fac obiectul unui
contract de credit legat nu sunt furnizate sau sunt furnizate numai în parte sau nu sunt
conforme cu contractul de furnizare, consumatorul are dreptul de a se îndrepta
împotriva creditorului în cazul în care nu a reuşit să obţină, de la furnizor, satisfacerea
pretenţiilor la care are dreptul în conformitate cu legislaţia sau cu contractul de
furnizare a bunurilor sau a serviciilor.
(2) Creditorul răspunde solidar cu vânzătorul pentru orice pretenţii pe care
consumatorul le poate avea împotriva vânzătorului.

Secţiunea a 3-a
Rambursarea anticipată

Art. 66. – Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau
în parte de obligaţiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz,
consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere
privind dobânda şi costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate şi
data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Art. 67. – (1) În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este
îndreptăţit la o compensaţie echitabilă şi justificată în mod obiectiv pentru eventualele
costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului cu condiţia ca rambursarea
anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului este
fixă.
(2) O astfel de compensaţie nu poate fi mai mare de:
a) 1 % din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre
rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit este
mai mare de un an;
b) 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp
dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit
nu este mai mare de un an.
(3) Creditorul stabileşte o metodă de calcul a compensaţiei clară şi uşor
verificabilă, pe care o va face cunoscută consumatorului din stadiu precontractual.

Art. 68. – Nu se solicită o compensaţie pentru rambursare anticipată în nici
unul din următoarele cazuri:
a) rambursarea a fost realizată ca urmare a executării unui contract de asigurare
care are drept scop asigurarea riscului de neplată;
b) contractul de credit este acordat sub forma „descoperitului de cont”;
c) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente
creditului nu este fixă.

Art. 69. – Orice compensaţie nu poate depăşi cuantumul dobânzii pe care
consumatorul ar fi plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată şi data convenită
pentru încetarea contractului de credit.

Capitolul VI
Cesiunea de drepturi

Art. 70. – În cazurile în care drepturile creditorului în temeiul unui contract de
credit sau contractul însuşi se cesionează unei terţe persoane, consumatorul are dreptul
să invoce împotriva cesionarului orice mijloc de apărare la care putea recurge
împotriva creditorului iniţial, inclusiv dreptul la compensare.

Art. 71. – (1) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la
art. 70, cu excepţia cazurilor în care creditorul iniţial, prin acord cu cesionarul,
administrează în continuare creditul către consumator.
(2) În situaţiile în care informarea consumatorului cu privire la cesiune este
obligatorie, conform prevederilor alin. (1), cesiunea, individuală sau în cadrul unui
portofoliu de creanţe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată
acestuia de către cedent.
(3) Cesionarul este obligat să aibă o persoană de contact în România pentru
rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde în faţa autorităţilor publice.
(4) Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile de
la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire.
(5) Notificarea va menţiona creditorul care va încasa de la consumator sumele
pentru rambursarea creditului după cesiune precum şi numele şi adresa sediului social
şi a punctului de lucru al reprezentantului legal în România.

Capitolul VII
Dobânda anuală efectivă

Art. 72. – Dobânda anuală efectivă, care este egală, pe o perioadă de un an, cu
valoarea actuală a tuturor angajamentelor, trageri, rambursări şi costuri, prezente sau
viitoare, convenite de creditor şi de consumator, este calculată potrivit formulei
matematice prevăzută în anexa nr. 1 partea 1.

Art. 73. – (1) În scopul calculării dobânzii anuale efective, se determină costul
total al creditului pentru consumator.
(2) Sunt incluse în costul total al creditului pentru consumator:
a) costurile administrării unui cont care înregistrează atât operaţiunile de plată,
cât şi tragerile;
b) costurile de utilizare a unui mijloc de plată atât pentru operaţiunile de plată,
cât şi pentru trageri;
c) alte costuri privind operaţiunile de plată.
(3) Nu sunt incluse in costul total al creditului pentru consumator:
a) costurile prevăzute la alin. (2) atunci când deschiderea contului este
opţională, iar costurile contului au fost indicate clar şi separat în contractul de credit
sau în orice alt contract încheiat cu consumatorul;
b) costurile suportate de către consumator pentru nerespectarea oricăruia dintre
angajamentele stabilite prin contractul de credit;
c) alte costuri, în afara preţului de achiziţie pe care, pentru achiziţii de bunuri şi
servicii, consumatorul este obligat să îl plătească, indiferent dacă tranzacţia este
efectuată în numerar sau pe credit.

Art. 74. – Calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza potrivit
căreia contractul de credit urmează să rămână valabil pentru perioada convenită, iar
creditorul şi consumatorul îşi vor îndeplini obligaţiile în condiţiile şi în termenele
convenite în contractul de credit.

Art. 75. – În cazul contractelor de credit care cuprind clauze care permit
variaţii ale ratei dobânzii aferente creditului, dobânda anuală efectivă se calculează pe
baza ipotezei conform căreia rata dobânzii aferente creditului şi celelalte costuri vor
rămâne fixe în raport cu nivelul iniţial şi se aplică până la încetarea contractului de
credit.

Art. 76. – Dacă este necesar, ipotezele suplimentare prevăzute în anexa nr. 1
pot fi utilizate la calculul dobânzii anuale efective.

Capitolul VIII
Anumite obligaţii ale intermediarilor de credit faţă de
consumatori

Art. 77. – Intermediarul de credit indică în materialele publicitare şi în
documentaţia destinată consumatorilor sfera atribuţiilor deţinute, în special dacă
lucrează exclusiv cu unul sau mai mulţi creditori sau ca broker independent.

Art. 78. – (1) În cazul în care intermediarul de credit percepe consumatorului
un onorariu, înainte de încheierea contractului:
a) intermediarul de credit face cunoscut consumatorului onorariul perceput;
b) consumatorul şi intermediarul de credit convin asupra onorariului pe hârtie
sau pe alt suport durabil.
(2) Intermediarul de credit comunica onorariul datorat de consumator pentru
serviciile oferite, în cazul în care acesta este perceput, creditorului în vederea
calculării dobânzii anuale efective.

Capitolul IX
Alte dispoziţii

Art. 79. – (1) Se interzice încheierea, în spaţiile de comercializare a bunurilor
şi/sau serviciilor, de contracte de credit pentru achiziţionarea acestora, inclusiv a
contractelor încheiate prin intermediul comercianţilor de bunuri şi/sau servicii.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) contractele de credit legate.

Art. 80. – (1) Consumatorii nu pot renunţa la drepturile care le-au fost conferite
prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Creditorii trebuie să poată face dovada că au respectat cerinţele în materie
de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 81. – Consumatorii beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de
urgenţă în cazul tuturor contractelor pe baza cărora se pot efectua trageri ori operaţiuni
care intră în domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de
modul în care contractele sunt intitulate sau formulate ori de obiectul acestora.

Art. 82. – În cazul în care, pe baza aceluiaşi contract, consumatorului i se
prestează atât servicii de creditare cât şi servicii de plată, furnizorii de servicii
financiare oferă consumatorilor informaţiile şi respectă drepturile acestora potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 113/2009.

Art. 83. – În cazul contractelor de leasing care intră sub incidenţa prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 66 – 69 privind rambursarea anticipată
se aplică după o perioadă de 12 luni de la încheierea contractului.

Art. 84. – Consumatorii nu îşi pierd protecţia acordată prin prezenta ordonanţă
de urgenţă în cazul în care se stabileşte ca lege aplicabilă contractului legea unui stat
nemembru, în cazul în care contractul de credit are o strânsă legătură cu teritoriul
unuia sau al mai multor state membre.

Capitolul X
Competenţă, sesizare şi control

Art. 85. – (1) În vederea asigurării respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe
de urgenţă de către creditori şi de către intermediarii de credit, consumatorii pot să
sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute şi fără a se aduce
atingere dreptului consumatorilor de a iniţia acţiuni in justiţie împotriva creditorilor şi
a intermediarilor de credit care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă
ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamaţie şi
despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 86. – (1) Încălcarea prevederilor art. 8 – 9, art. 11 – 20, art. 22 –29 alin. (2),
art. 30 – 32 alin. (1) şi (2), art. 33- 34, art. 46 –59 alin (3), art. 60 – 63, art. 65 – 78,
art. 84 şi art. 95 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei
la 80.000 lei;
(2) Încălcarea prevederilor art. 35 – 44 constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.
(3) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va actualiza prin hotărâre
a Guvernului.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) – (2) şi art.88 alin.(2) le sunt aplicabile
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

Art. 87. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.
86 şi art. 88 alin. (2) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociaţiilor
de consumatori ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt
sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Art. 88. – (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul
constatator poate dispune următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:
a) respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate;
b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15
zile;
c) aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de
maximum 15 zile;
d) repararea deficienţelor constatate prin procesul – verbal, în termen de
maximum 15 zile.
(2) Neaducerea la îndeplinire a sancţiunilor contravenţionale complementare
dispuse în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a
contravenţiei sau săvârşirea repetată în decurs de 6 luni de la prima constatare a uneia
dintre contravenţiile prevăzute la art. 86 alin. (1) constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 80.000 lei – 100.000 lei.
(3) Contestarea în instanţă nu suspendă de drept executarea sancţiunilor
contravenţionale complementare dispuse.

Art. 89. – (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul
constatator poate propune ca măsură complementară suspendarea activităţii de
creditare până la intrarea în legalitate şi/sau aducerea tuturor contractelor similare în
conformitate cu prevederile legale, în termen de 90 de zile.
(2) Măsură complementară propusă pentru a fi aplicată potrivit alin. (1) se
dispune prin ordin emis de conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor.
(3) Ordinul emis potrivit alin. (2) poate fi contestat la instanţa de contencios
administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.

Capitolul XI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 90. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr.
289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate
consumatorilor, persoane fizice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 91. – De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în
locul art. 2, lit. h) – j), art. 8 – 9, art. 13 alin. (1), art. 14 – 15 din Legea nr. 190/1999
privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările
ulterioare, se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul contractelor
încheiate cu consumatorii.

Art. 92. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr.
190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, literele h) şi i) vor avea următorul cuprins:
„h) costul total al creditului pentru împrumutat – toate costurile, inclusiv dobânda,
comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte
împrumutatul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către
creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente
contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, în
cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor
prezentate este condiţionată de încheierea unui contract de servicii;”
„i) valoarea totală plătibilă de împrumutat – suma dintre valoarea totală a creditului şi
costul total al creditului pentru împrumutat; ”
2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art.8. – La solicitarea unei oferte de credit, instituţia autorizată are obligaţia de a
oferi gratuit împrumutatului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de
rambursare şi un exemplar al proiectului contractului de credit.”
3. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu şi următoarele informaţii
referitoare la costurile suportate de împrumutat:”
4. La articolul 9 alineatul (1), literele b), e) şi f) vor avea următorul
cuprins:
“b) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii
privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru împrumutat;
…………………………………………………………………………………………………………………………
…..
e) valoarea totală plătibilă de împrumutat;
f) costurile aferente contractului de asigurare, în cazurile în care, pentru acordarea
creditului, împrumutatul este obligat să încheie un contract de asigurare.”
5. Articolul 331
va avea următorul cuprins:
„Art. 331
. – (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 11, 12, 13 alin. (2), 18 şi 19 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se
fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, în cazul în care contractul este încheiat cu un consumator, aşa cum
este acesta definit în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul în care contractul de credit este încheiat cu o persoană juridică,
persoanele interesate se pot adresa instanţei de judecată”
Art. 93. – (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu
dispoziţiile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 94. – Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 10 de zile
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 95. – (1) Pentru contractele aflate în curs de derulare, creditorii au obligaţia
ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, să asigure conformitatea contractului cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă.
(2) Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte adiţionale în
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligenţele pentru
informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiţionale.
(4) Se interzice introducerea în actele adiţionale a altor prevederi decât cele din
prezenta ordonanţă de urgenţă. Introducerea în actele adiţionale a oricăror altor
prevederi decât cele impuse de prezenta ordonanţă de urgenţă sunt considerate nule de
drept.
(5) Nesemnarea de către consumator a actelor adiţionale prevăzute la alin. (2)
este considerată acceptare tacită.

Art. 96. – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă.
Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei 2008/48/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de
credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 133 din
22 mai 2008, cu excepţia art. 19, art. 20, art. 35 – art. 44, art. 71
alin. (3) – (5), art. 79, art. 86 – art. 89 şi a art.
95.

PRIM – MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului
şi mediului de afaceri
Adriean Videanu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor
Constantin Cerbulescu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene
Bogdan Mănoiu
Bucureşti,
Nr.

ANEXA Nr. 1
I. Ecuaţia fundamentală care exprimă echivalenţa dintre trageri, pe de o parte, şi rambursări şi costuri, pe
de altă parte.

Ecuaţia fundamentală, care stabileşte dobânda anuală efectivă (DAE), exprimă, pe perioada unui an,
egalitatea dintre valoarea totală prezentă a tragerilor, pe de o parte, şi valoarea totală prezentă a
rambursărilor şi a costurilor suportate, pe de altă parte, adică:

Formula DAE credite

unde:
— X este DAE:
— m este numărul ultimei trageri;
— k este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m,
— Ck este valoarea tragerii k;
— tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri
ulterioare, astfel t1 = 0,
— m’ este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
— l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;
— Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
— Sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei
rambursări sau costuri suportate.

Observaţii:
a) Sumele plătite de ambele părţi la diferite momente nu trebuie să fie egale şi nu trebuie să fie plătite la
intervale egale.
b) Data începerii este cea a primei trageri.
c) Intervalele dintre datele utilizate la calcule sunt exprimate în ani sau în fracţiuni de an. Un an se
consideră a avea 365 de zile sau 366 de zile pentru anii bisecţi, 52 de săptămâni sau 12 luni egale. O lună
egală se consideră a avea 30,41666 zile adică 365/12, indiferent dacă este sau nu un an bisect.
d) Rezultatul calculului trebuie exprimat cu o precizie de cel puţin o zecimală. Dacă a doua zecimală este
mai mare sau egală cu 5, la prima zecimală se adăugă unu.
e) Ecuaţia poate fi rescrisă folosind o singură sumă şi conceptul de fluxuri (Ak), care vor fi pozitive sau
negative, cu alte cuvinte fie plătite fie primite în perioade de la 1 la k, exprimate în ani, adică:

formula-dae-credite-anpc-oug50

S fiind balanţa de fluxuri prezentă. În cazul în care scopul este păstrarea echivalenţei fluxurilor, valoarea
va fi zero.

II. Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobânzii anuale efective
a) în cazul în care prin contractul de credit se acordă consumatorului libertate în privinţa efectuării
tragerilor, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă imediat şi în întregime;
b) în cazul în care prin contractul de credit se prevăd modalităţi de tragere diferite, cu costuri diferite sau
cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă la
nivelul cel mai mare al costurilor şi al ratei dobânzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere
cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit;
c) în cazul în care prin contractul de credit se oferă, în general consumatorului libertatea în privinţa
efectuării tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalităţi de tragere, o limitare în ceea ce priveşte
valoarea şi perioada de timp, se consideră că valoarea creditului este trasă la prima dată prevăzută în
contract şi în conformitate cu aceste limite de tragere;
d) în cazul în care nu există scadenţar fix pentru rambursare, se prezumă că:
i) creditul se acordă pentru o perioadă de un an; şi
ii) creditul va fi rambursat în douăsprezece rate egale şi la intervale lunare;
e) în cazul în care există un scadenţar fix pentru rambursare, dar valoarea unor astfel de rambursări este
flexibilă, valoarea fiecărei rambursări se consideră a fi cea mai mică dintre valorile prevăzute în contract;
f) cu excepţia cazului în care se prevede altfel, în cazul în care contractul de credit prevede mai mult de o
dată scadentă, creditul trebuie pus la dispoziţie şi rambursările trebuie efectuate la prima dată prevăzută în
contract;
g) în cazul în care plafonul creditului nu a fost încă convenit, acesta este considerat a fi de 5.367 lei;
h) în cazul unui „descoperit de cont”, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă în totalitate şi
pe întreaga durată a contractului de credit. În cazul în care durata contractului de credit nu este cunoscută,
dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei că durata creditului este de trei luni;
i) în cazul în care sunt oferite rate ale dobânzilor şi costuri diferite pentru o perioadă sau sumă limitată,
rata dobânzii şi costurile se consideră a fi la nivelul cel mai mare din întreaga durată a contractului de
credit;
j) pentru contractele de credit pentru consumatori în cadrul cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii
aferente creditului pentru perioada iniţială, la sfârşitul căreia se stabileşte o nouă rată a dobânzii aferente
creditului care este ulterior ajustată periodic în funcţie de un indice convenit, calculul dobânzii anuale
efective se bazează pe ipoteza că, la sfârşitul perioadei cu rată fixă a dobânzii aferente creditului, rata
dobânzii aferente creditului este aceeaşi ca la momentul calculării dobânzii anuale efective, pe baza
valorii indicelui convenit de la acel moment.

Anexa 2 – Informaţii precontractuale standard la nivel european privind creditul pentru consumatori (continut formular standard)

Anexa 3 – Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori referitoare la „Descoperitul de cont”, creditul pentru consumatori oferit de către anumite organizaţii de creditare si conversia datoriilor

Sursa: website ANPC

Postat in data: 06 dec., 2015