Pentru ce sume minime datorate si in ce conditii imi poate pune ANAF poprire pe conturi?

Buna seara, domnule Coman,

BCR M-A INFORMAT PRINTR-UN SMS CA AM PRIMIT O POPRIRE PE CONT IN VAL DE 200 Lei – reprezentand impozit casa de la DIT sector 1.
ACEASTA BLOCARE DE CONT S-A FACUT NETINAND CONT DE Ordinul nr.2098/2019.

Fiscul nu mai pune poprire pe conturile persoanelor cu restante de peste 2000 Ron SI A DATEI SCADENTE DE PLATA IMPOZIT.

SUMA DE 200 LEI PLUS COMISIOANELE DE PLATA CATRE DIT SECTOR 1 AU FOST BLOCATI SI RETRASI DIN CONT FARA ACORDUL MEU , TITULAR DE CONT.

VA MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU EXPLICAREA ACESTEI PROCEDURI ABUZIVE.


Raspuns www.ReclamatiiBanci.ro

Stimate domn,

Ordinul ANAF pe care-l invocati (Nr. 2098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019), prevede urmatoarele, la punctul 6.4:

 • Pentru debitorul persoană fizică se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:
  a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală (15 zile de la comunicarea somatiei privind executarea silita), obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 2.000 lei;
  b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 1.000 lei;
  c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 100 lei.
  Asadar, in cazul dumneavoastra, fiind vorba de o datorie de 200 de lei, ANAF putea sa va puna poprire pe cont daca au trecut 180 de zile de la comunicarea somatiei.
  In caz contrar, va sfatuiesc sa depuneti, mai intai, o reclamatie la BCR, in care sa cereti explicatii si eventual despagubiri pentru blocarea contului.

  Va rog sa reveniti la mine pentru a-mi spune daca si cum ati rezolvat problema si daca aveti nevoie de ajutorul meu.

  Cu stima,
  Vasile Coman
  jurnalist
  Reclamatiibanci.ro
  0723292899
  vasile.coman@reclamatiibanci.ro

ORDIN Nr. 2098/2019 din 30 iulie 2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 673 din 13 august 2019

În temeiul prevederilor art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 805.390 din 24.07.2019,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. I Capitolul III din Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 21 martie 2019, se modifică după cum urmează:

“CAPITOLUL III

Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante sub o anumită limită

1. Prevederile prezentului capitol se aplică pentru emiterea şi comunicarea următoarelor acte de executare: a) somaţie; b) titlu executoriu; c) adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; d) adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi; e) adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi.

2. În vederea emiterii somaţiei şi a titlului executoriu, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează bilunar, respectiv în intervalele 1 – 15 şi 16 – 30 ale aceleiaşi luni calendaristice, obligaţiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor şi emite somaţia şi titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligaţii fiscale/bugetare restante, astfel:

a) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.

3. În situaţia în care, până la comunicarea către debitor a somaţiilor şi titlurilor executorii, obligaţiile fiscale/bugetare au fost stinse total sau parţial, iar diferenţa rămasă se încadrează sub plafoanele prevăzute la pct. 2, acestea nu se mai comunică debitorilor. În cazul stingerii parţiale, obligaţiile fiscale rămase nestinse se au în vedere la emiterea următoarelor somaţii şi titluri executorii, cu respectarea prevederilor pct. 2.

4. Prin excepţie de la prevederile pct. 2, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului emite şi comunică debitorului somaţii şi titluri executorii ori de câte ori se constată pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silită.

5. În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală, nu se emit somaţii şi titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 2.

6. În vederea emiterii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează obligaţiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care au fost comunicate somaţii, şi nu a fost notificată de către debitori intenţia de mediere, potrivit art. 230^1 din Codul de procedură fiscală, şi emite aceste acte de executare în situaţiile prevăzute la pct. 6.1 – 6.4.

6.1. Pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 20.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 3.000 lei.

6.2. Pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 10.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale înscrise în aceasta sunt peste 1.500 lei.

6.3. Pentru celelalte categorii de debitori se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 10.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 5.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 500 lei.

6.4. Pentru debitorul persoană fizică se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 2.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 1.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 100 lei.

7. În cazul în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire la intenţia de mediere, prevederile pct. 6 se aplică în mod corespunzător, termenele prevăzute la pct. 6.1 – 6.4 începând să curgă astfel:

a) din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situaţia în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest proces-verbal;

b) de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea debitorului la procedura de mediere.

8. Prevederile pct. 4 şi 5 se aplică în mod corespunzător şi în cazul emiterii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, chiar şi în situaţiile prevăzute la pct. 6.1 – 6.4.

9. După emitere, actele de executare se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.”

ART. II

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu

Sursa: ANAF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 − 5 =