Cat este onorariul executorului judecatoresc pentru recuperarea unei sume de bani?

Impreuna cu mama am castigat un proces din care rezulta primirea sumei de bani de 34.808 lei. Cat este onorariul executorului pentru recuperarea sumei? Cine plateste taxele executoresti daca ajungem la o intelegere?


Raspuns www.ReclamatiiBanci.ro

Onorariile executorilor judecatoresti sunt stabilite prin ordin al Ministrului Justitiei, fiind vorba de onorarii minime si maxime, aplicate in functie de tipul executarii silite si de sumele implicate.

Conform art. 37(1) din Legea 188/2000 si Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2550/2006 actualizat cu Ordinul nr. 2561/2012, onorariile minimale si maximale sunt urmatoarele:

Notificarea si comunicarea actelor de procedura: 20 lei - 400 lei

Executari directe:
- evacuari: 150 lei - 2.200 lei pentru debitor persoana fizica; 5.200 lei pentru debitor persoana juridica
- incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului: 50 lei - 1.000 lei
- vizitarea minorului: 50 lei - 500 lei
- puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.: 60 lei - 2.200 lei pentru debitor persoana fizica; 5.200 lei pentru debitor persoana juridica
- desfiintarea de lucrari sau constructii: 150 lei - 2.200 lei pentru debitor persoana fizica; 5.200 lei pentru debitor persoana juridica

Executari indirecte (urmarirea mobiliara si imobiliara a creantelor)

a) pentru creantele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim se calculeaza dupa cum urmeaza:

1. pentru creantele in valoare de pana la 500 lei inclusiv, onorariul minim este de 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

2. pentru creantele in valoare de peste 500 lei, dar pana la 1.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 50 lei plus un procent de 5% din suma care depaseste 500 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

3. pentru creantele in valoare de peste 1.000 lei, dar pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 75 lei plus un procent de 2% din suma care depaseste 1.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.175 lei plus un procent de 2% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei plus un procent de 1% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul minim se calculeaza dupa cum urmeaza:

1. pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, dar pana la 400.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei plus un procent de 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

2. pentru creantele in valoare de peste 400.000 lei, onorariul minim este de 5.500 lei plus un procent de pana la 0,5% din suma care depaseste 400.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite. In cazul in care, la calculul onorariului maxim se foloseste un procent de pana la 0,5% inclusiv, pentru calculul onorariului minim datorat se aplica acelasi procent care a fost folosit si pentru calculul onorariului maxim.

a) pentru creantele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pana la 3% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.

4 Poprire

a) pentru creantele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim se calculeaza dupa cum urmeaza:

1. pentru creantele in valoare de pana la 500 lei inclusiv, onorariul minim este de 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
2. pentru creantele in valoare de peste 500 lei, dar pana la 1.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 50 lei plus un procent de 5% din suma care depaseste 500 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
3. pentru creantele in valoare de peste 1.000 lei, dar pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 75 lei plus un procent de 2% din suma care depaseste 1.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.175 lei plus un procent de 2% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei plus un procent de 1% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul minim se calculeaza dupa cum urmeaza:

1. pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, dar pana la 400.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei plus un procent de 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
2. pentru creantele in valoare de peste 400.000 lei, onorariul minim este de 5.500 lei plus un procent de pana la 0,5% din suma care depaseste 400.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite. In cazul in care, la calculul onorariului maxim se foloseste un procent de pana la 0,5% inclusiv, pentru calculul onorariului minim datorat se aplica acelasi procent care a fost folosit si pentru calculul onorariului maxim.

a) pentru creantele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pana la 3% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.”

5 Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin si cecuri: 150 lei - 400 lei

6 Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila): 100 lei - 2.200 lei pentru debitor persoana fizica; 5.200 lei pentru debitor persoana juridica

7 Vanzarea la licitatie publica a bunului ce face obiectul impartelii judiciare: 150 lei - 2.200 lei

8 Sechestrul asigurator: 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoana fizica; 2.200 lei pentru debitor persoana juridica

9 Sechestrul judiciar: 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoana fizica; 2.200 lei pentru debitor persoana juridica

10 Poprirea asiguratorie: 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoana fizica; 2.200 lei pentru debitor persoana juridica

11 Proces-verbal de oferta reala: 50 lei - 350 lei

12 Orice alte acte sau operatiuni date prin lege 50 lei - 200 lei

13 Confiscari: 10% din valoarea realizata - 10% din valoarea realizata

14 Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale: 20 lei - 200 lei

Cheltuieli

In conformitate cu Hotararea Congresului extraordinar UNEJ nr. 2/2007, cheltuelile ocazionate cu executarea silita sunt urmatoarele:

1 Inregistrare Pana la: 1,00
2 Formare dosar Pana la: 10,00
3 Redactare adresa Pana la: 10,00
4 Proces-verbal de indeplinire a procedurii Pana la: 20,00
5 Cheltuieli de transport In functie de distanta si de mijlocul de transport
6 Cheltuieli de transmitere prin posta In functie de valoarea timbrelor necesare fata de modalitatea de transmitere
7 Emiterea somatiei Pana la: 10,00
8 Proces-verbal de sechestru Pana la: 30,00
9 Proces-verbal de situatie Pana la: 50,00
10 Notarea somatiei In Cartea funciara Pana la: 50,00
11 Publicatie de vanzare mobiliara Pana la: 30,00
12 Publicatie de vanzare imobiliara Pana la: 50,00
13 Emitere adresa poprire pe fiecare tert poprit Pana la: 10,00
14 Emitere adresa de radiere a somatiei din Cartea funciara Pana la: 50,00
15 Proces-verbal de licitatie Pana la: 50,00
16 Proces-verbal de distribuire sume Pana la: 100,00
17 Act de adjudecare Pana la: 300,00
18 Proces-verbal de constatare Pana la: 100,00
19 Arhivare dosar Pana la: 30,00

Lasa un comentariu


2 + 2 =