Educatie financiara

Stimata doamna,

Legea privind plafonarea dobanzilor la creditele IFN-urilor, denumita „Legea pentru protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe” nu a intrat inca in vigoare, fiind in prezent la Curtea Constitutionala, in urma sesizarii partidului USR, care considera ca IFN-urile sunt discriminate fata de banci.

Iata prevederile acestei legi cu privire la plafonarea dobanzilor la creditele IFN-urilor:

„Art. 5. – În cazul creditelor de consum, DAE nu poate depăși cu
mai mult de 27 puncte procentuale dobânda la facilitatea de creditare
practicată de Banca Națională a României.

Art. 6. – (1) Prin excepție de la prevederile art. 5, în cazul
creditelor de consum în valoare maximă de 5.000 lei, costul total al
creditării nu poate depăși 1% pe zi și, concomitent, valoarea totală
plătibilă de către consumator nu poate depăși dublul valorii totale a
creditului.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 5, în cazul creditelor de
consum cu valoare cuprinsă între 5.001 lei și 10.000 lei, costul total al
creditării nu poate depăși 0,8% pe zi și, concomitent, valoarea totală
plătibilă de către consumator nu poate depăși dublul valorii totale a
creditului.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 5, în cazul creditelor de
consum cu valoare cuprinsă între 10.001 lei și 25.000 lei, costul total al
creditării nu poate depăși 0,6% pe zi și, concomitent, valoarea totală
plătibilă de către consumator nu poate depăși dublul valorii totale a
creditului.

Art. 7. – (1) Dacă nivelul DAE sau, după caz, al costului total al
creditării pe zi și/sau al valorii totale plătibile de către consumator sunt
mai ridicate decât plafoanele stabilite la art. 4 – 6, aceste niveluri vor fi
reduse, în mod corespunzător, la cererea consumatorului, fie pe cale
amiabilă, fie pe cale judecătorească, fie prin apelarea la o entitate de
soluționare alternativă a litigiilor.”

Curtea Constitutionala va dezbate aceasta lege in 29 mai 2024, dupa care fie va fi trimisa Presedintelui tarii pentru adoptare si intrarea in vigoare, fie o va retrimite la Parlament, in vederea revizuirii, in cazul nerespectarii Constitutiei.

Va rog sa reveniti, daca aveti probleme cu dobanzile la creditele IFN-urilor.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro

Procedura BCR de raportare la Biroul de Credit

bcr raportare biroul de credit

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit pentru Împrumutat şi Coplătitor(i), după caz (persoana/persoane vizată/vizate)

1.Datele de identificare ale operatorilor

Banca Comerciala Romana S.A. (“BCR”), cu sediul în Bucuresti, Soseaua Orhideelornr. 15D, Clădirea The Bridge, Etaj 2, Sector 6, cod postal060071si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucreazădatele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credința, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).Biroul de Credit este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.

Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

2. Temeiul legal si scopul prelucrarii

BCR si Biroul de Credit prelucreaza datele dumneavoastra personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a Imprumutatului si Coplatitor(ului)(ilor), dupa caz, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si a riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

BCR are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dumnevoastra de rambursare a creditului si a riscului de credit, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia.

In acest scop, BCR prelucreaza informatiile indicate la punctul 4, inregistrate pe numele dumneavoastra în evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit în vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

Pentru această etapă (simulare avanasata) nu va fi afectat scoringul FICO de la Biroul de Credit însă continuarea cererii de simulare (etapă ulterioară) interogarea va afecta scoringul FICO dacă aceasta trebuie realizată potrivit procedurilor interne (când există un anumit interval de timp între cele douăetape).

3. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul 2. Refuzul de a furniza datele dumneavoastra personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea BCR de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

4.Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit

a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon, data nasterii;

b) date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;

c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata contului, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante categoria de intarziere, data ultimei plati;

d) date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;

e) date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoarela produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de coplatitor;

f) date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;

g) numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti. In procesul de analiza a cererii dvs. de credit BCR va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul.

Pentru obtinerea Raportului de Credit, BCR va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal, primind de la Biroul de Credit oricare din informatiile de mai sus inregistrate pe numele dvs in Sistemul Biroului de credit. Ulterior acordarii creditului, BCR va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la punctele a)-f), dupa caz, in functie de inregistrare.

Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 2.

Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte1.

In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, BCR va transmite la Biroul de Credit datele dvs. de identificare si informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon sau in scris, prin SMS, e-mail, Mailbox, serviciul de mesagerie aferent Serviciilor Bancre la Distanta (componentele Internet Banking si Mobile Banking) sau prin alt mijloc de comunicare electronica.

5.FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevazute la punctul 4 pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Participantii pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor. FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indică probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca în viitor ratele la timp.

Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv. FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate.

Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata. FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii dumneavoastra in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

6. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul 2. Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Naționala a României, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

7. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care suntstocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

8. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri

BCR poate folosi in activitatea de creditare procese decizionale automatizate, inclusiv profilare, bazate pe instrumente si mecanisme de calcul partial sau complet automatizate, utilizate exclusiv cu scopul stabilirii capacitatii de rambursare a Imprumutatului si Coplatitorului(lor), precum si a efectuarii unor previziuni in ceea ce priveste comportamentul de plata in relatie cu BCR.

9. Drepturile dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoane vizate, putem exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:

a. dreptul de acces la date se poate exercita:

 • printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau
 • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
 • personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate;

  Totodata avem dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre BCR in analiza cererii de credit;b.dreptul de rectificare a datelor;

  c.dreptul de ștergere a datelor;

  d.dreptul la restricționarea datelor;

  e.dreptul de a ne opune prelucrarii,pot fi exercitate:
 • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau-personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate.

  f. dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare; Acest drept poate fi exercitat prin refuzul de a semna prezenta cerere de credit.

  g.dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

  10. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt: Pentru Participant -adresa de e-mail: DPO@bcr.ro
  Pentru Biroul de Credit -adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro

1 Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti pentru evaluarea in timp util a riscului de credit, pringenerarea un alerte catre un Participant atunci cand pentru un debitor propriu se inregistreaza un eveniment (cum ar fi: deschidere/inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont, inregistrarea/stergerea starii de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ numar telefon, date referitoare la relatii cu alte conturi) la un alt Participant.

Sursa: BCR.ro

Ce este si cum se calculeaza scorul de credit Fico de la Biroul de Credit?

situatie inscriere biroul de credit

Scoul de credit (Fico) este o evaluare a bonitatii solicitantilor de credite, in functie de istoricul de plata a datoriilor anterioare si curente, precum si a tipului acestora, inregistrate la Biroul de Credit de catre banci si Institutii Financiare Nebancare (IFN).

Scorul de credit reprezinta un element luat in calcul la decizia de acordare a unui nou imprumut: cu cat scorul este mai mare, cu atat sansele de a obtine un imprumut, cu costuri mici, sunt mai ridicate, intrucat un scor ridicat inseamna un risc mai mic de nerambursare a viitorului imprumut.

Evaluarea se face in baza unui punctaj intre 300 si 850 de puncte, pe baza a cinci criterii:

 1. Istoricul de plata;
 2. Datoria curenta;
 3. Durata contului/conturilor de credit, (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor);
 4. Cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni);
 5. Mix-ul de credit (tipuri de credite). 

Informatiile publicate de Biroul de Credit:

FICO® Score de la Biroul de Credit

FICO® Score de la Biroul de Credit este un produs utilizat de catre Participanti in procesul de analiza, care indica, in mod obiectiv si rapid, probabilitatea ca persoana vizata (solicitant al unui credit sau debitor) sa-si indeplineasca la timp obligatiile contractuale. 

FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar format din 3 cifre (300-850), rezultat in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile referitoare la creditele inregistrate in Sistemul Biroului de Credit despre o persoana vizata (un solicitant sau un detinator de credit). 

FICO® Score de la Biroul de Credit este furnizat Participantilor ca parte a Raportului de Credit.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un element suplimentar, cu un grad ridicat de predictibilitate si care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse (inclusiv de la persoana vizata), concura la realizarea unei evaluari corecte a bonitatii debitorului/debitorului potential, pe intregul ciclu de viata al creditului. Fiecare element luat in calculul deciziei de creditare, inclusiv Scorul, poate avea o pondere mai mica sau mai mare in balanta acestei decizii, in functie de optiunea fiecarui Participant. Informatia continuta de Raportul de Credit si valoarea Scorului, furnizate de Biroul de Credit, sunt analizate de Participanti in functie de raportul risc/comercial al fiecaruia. 

FICO® Score de la Biroul de Credit este rezultatul aplicarii unei metode statistice care ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata; datoria curenta; durata contului/conturilor de credit, (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor); cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni); mix-ul de credit (tipuri de credite). 

Un scor mare echivaleaza cu un risc de neplata scazut in viitor. FICO® Score de la Biroul de Credit este calculat, la momentul solicitarii acestuia de catre Participant, pe baza informatiilor inregistrate in Sistemul Biroului de Credit la acel moment si este afisat pe Raportul de Credit, impreuna cu cel mult 4 motive. Acestea reprezinta, in ordine, cele mai importante cauze care au determinat scaderea Scorului respectiv, fata de valoarea maxima. 

In cazul in care despre persoana vizata nu exista suficiente informatii inregistrate in baza noastra de date (cel putin un credit cu doua actualizari), Scorul nu va putea fi calculat si, in consecinta, nu va fi furnizat persoanei vizate sau Participantului care l-a solicitat. 

FICO® Score de la Biroul de Credit poate fi furnizat persoanelor care isi exercita dreptul de acces impreuna cu Situatia Inscrierii datelor personale la Biroul de Credit. „

Biroul de Credit

Care este un scor de credit bun?

Scorurile FICO se clasifică în cinci categorii: excepționale, foarte bune, bune, corecte și slabe, conform informatiilor publicate de Credit Europe Bank:
•    Excepțional: 800 – 850;
•    Foarte bun: 740 – 799;
•    Bun: 670 – 739;
•    Corect: 580 – 669;
•    Slab: 300 – 579.

Cum se calculeaza scorul de credit?

Calculul scorului de credit se face in functie de cele cinci criterii luate in considerare, cu ponderi diferite:

 • Istoricul de credit reprezintă 35% din scorul total. Acesta cuprinde informații despre restante și alte aspecte negative care pot afecta scorul, precum falimentul personal: cu cat ai mai multe restante, cu atat scorul este mai mic;
 • Suma totală datorată reprezintă 30% din scor. Aceasta reflectă suma totală pe care o datorezi creditorilor tăi și poate include soldurile de pe cardurile de credit, împrumuturile auto sau ipotecare și alte datorii: cu cat datoria este mai mare, cu atat scorul este mai mic;
 • Durata istoricului de credit reprezintă 15% din scor. Aceasta se referă la vechimea creditelor. O istorie de credit mai lungă poate indica un nivel mai mare de stabilitate financiară, asadar un scor mai bun;
 • Tipul de credit reprezintă 10% din scor. Diferite tipuri de credit, cum ar fi creditul ipotecar, creditul auto sau cardurile de credit, pot influența scorul. Varietatea de tipuri de credit poate indica o gestionare responsabilă a acestora, implicit un scor mai ridicat;
 • Cererile recente de credit reprezintă 10% din scorul FICO. Dacă ai solicitat multe credite într-un interval scurt de timp, acest lucru poate afecta negativ scorul. Creditorii pot interpreta acest lucru ca pe un semn de risc crescut.

Scorul FICO are un impact semnificativ asupra aplicațiilor de credit. Dacă scorul este scăzut, este posibil să fii respins la aplicarea pentru un credit sau să primești o rată a dobânzii mai mare. Pe de altă parte, dacă scorul FICO este ridicat, este mai probabil să obții aprobarea pentru credite și să primești rate mai mici ale dobânzii.

Interpretarea scorului de credit depinde de la banca la alta, insa in general un punctaj de sub 600 este apreciat ca avand sanse mici de obtinere a unui credit.

Biroul de Credit mentioneaza ca „fiecare Participant care utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit stabileste, in functie de normele proprii de creditare, o limita valorica minima a FICO® Score de la Biroul de Credit in vederea acordarii creditului. 

Persoana vizata are posibilitatea de a solicita Participantului, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit cu FICO® Score de la Biroul de Credit, care a fost utilizat de acesta in analiza cererii de credit. Acest Raport de Credit va contine pana la 4 motive care au determinat scaderea Scorului respectiv, fata de valoarea maxima.”

Cum să îmbunătățești scorul de credit (FICO)

 1. Plătește la timp a facturile. Plata facturilor la timp este o componentă esențială a menținerii și îmbunătățirii scorului de credit. Întârzierile acestor plăți pot duce la scăderea scorului de credit, deoarece istoricul de plată reprezintă o pondere semnificativă în calculul scorului FICO. Prin urmare, este esențial să faci plățile în mod regulat și la timp;
 2. Menține un nivel scăzut de datorii. Deținerea unei datorii mari în raport cu limita de credit disponibilă poate duce la o scădere a scorului de credit;
 3. Limitează solicitările pentru un credit nou. Fiecare cerere nouă de credit poate duce la o scădere temporară a scorului de credit. Acest lucru se datorează faptului că atunci când se face o cerere de credit, creditorul efectuează o verificare a istoricului, ceea ce poate duce la o scădere a scorului;
 4. Diversifică tipurile de credit. Deținerea mai multor tipuri de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi pe termen lung și carduri de cumpărături, poate ajuta la îmbunătățirea scorului de credit. Acest lucru se datorează faptului că diversificarea în acest caz demonstrează că un individ este capabil să gestioneze diferite tipuri de datorii.

Platforme de investitii pentru fraude online (scam): skillgenic.com si hametzia.com

hametzia.com scam frauda

Skillgenic.com si Hametzia.com sunt doua site-uri pentru fraude online (scam) cu investitii in criptomonede sau actiuni, active in prezent, pe care hotii le prezinta drept platforme de investitii pe care, vezi Doamne, poti castiga, peste noapte, multi bani.

Nu sunt putini oameni naivi care cad in aceste plase virtuale, intinse abil cu ajutorul noilor tehnologii, precum deep fake, precum inregistrari video falsificate, cu vocea unor personaje celebre, precum Ion Tiric, care recomanda respectivele platforme.

Interesant este ca desi inregistrarea falsa cu Ion Tiriac este din 2022, doua dintre cele doua site-uri prin care se fac fraudele, skillgenic.com si hametzia.com, functioneaza si in prezent, fara ca cineva sa le inchida.

Hotii cibernetici sunt destul de abili incat sa-i pacaleasca pe oameni ca investesc banii in aplicatii cunoscute, precum Revolut, dar care sunt, fireste, niste aplicatii false, menite a le fura banii din conturile bancare (vezi aici un astfel de caz).

skill-genic.com scam
skill-genic.com scam

O noua aplicatie pentru fraude online: o-x.trade

o-x.trade scam frauda online

A aparut un nou site (platforma) suspect pentru fraude online cu investitii in criptomonede sau actiuni la Bursa: o-x.trade, conform unei informari de pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF):

OTCX TRADING (https://o-x.trade/)

Entitatea OTCX TRADING (https://o-x.trade/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.”

Acest site (vezi foto) este, de fapt, doar o pagina pentru crearea unui cont intr-o aplicatie frauduloasa cu ajutorul careia hotii incearca sa fure banii celor care cred ca pot castiga sume mari, peste, noapte, cu ajutorul unor persoane necunoscute.

Conform site-ului de depistare a site-urilor frauduloase, Scamadviser.com, o-x.trade este un site suspect, cu risc ridicat pentru fraude financiare online.

SFATUL NOSTRU: nu transferati bani catre persoane sau catre platforme si aplicatii online straine, necunoscute, care nu sunt autorizate in Romania, pentru ca acestea sunt inselaciuni online.

Daca sesizati astfel de tentative, trimiteti o plangere la Politia Romana, pe site-ul Politiei Romane, la acest link: https://www.politiaromana.ro/ro/petitii-online.

Ce sunt criptomonedele si care sunt riscurile unei investitii?

Ce sunt criptoactivele, criptomonedele, tokenurile și criptomonedele stabile?

Criptoactivele

Criptoactivele sunt active digitale care pot fi folosite ca mijloc de schimb sau pentru investiții. Spre deosebire de instrumentele bancare tradiționale, ele nu au nevoie de un registru central, bazându-se pe tehnologia registrelor distribuite care permite înregistrarea sigură a tranzacțiilor într-o rețea de calculatoare. Totodată criptoactivele nu sunt private; nu sunt emise sau garantate de o bancă centrală sau o autoritate publică. Prefixul „cripto” din numele lor sugerează faptul că sunt securizate prin criptografie. 

Criptomonedele

Primul criptoactiv a fost bitcoin, introdus în 2008 ca o criptomonedă – o metodă de plată alternativă la monedele emise de bănci centrale. Până în 2020 existau 5600 de criptomonede diferite cu o valoare globală estimată de 250 miliarde de EUR (o pondere relativ mică în valoarea totală a banilor existenți). Această generație de criptoactive nu sunt, în general, acoperite cu active care să aibă o valoare intrinsecă. Valoarea lor este adesea volatilă, ceea ce limitează utilizarea lor practică, transformându-le într-o formă riscantă de investiție mai degrabă decât o monedă curentă.


Tokenuri și criptomonede stabile

Tokenurile sunt criptoactive mai noi; ele sunt o reprezentare digitală a drepturilor sau dividendelor asociate anumitor active. Sunt folosite de regulă pentru atragerea de capital pentru noi proiecte antreprenoriale sau startup-uri.


Criptomonedele stabile (stablecoins) sunt produse noi, acoperite de active reale și care oferă astfel o metodă de plată mai stabilă. Introducerea lor aduce noi posibilități de inovare și de adoptare pe scară mai largă. Dar acest lucru presupune și amenințări pe măsură. 

Riscurile criptoactivelor

Parte din atractivitatea criptoactivelor se datorează faptului că nu au nevoie de un registru sau instituție centrală, ceea ce permite tranzacții simple și sigure între două părți, fără intermediari.  Acest lucru a dus la necesitatea unei noi legislații UE care să protejeze împotriva unor riscuri substanțiale. 

Riscuri pentru consumatori, companii și piețe

Noile reglementări urmăresc să limiteze multe din riscurile asociate criptoactivelor. În prezent, atunci când folosesc cripto monede, cetățenii nu sunt acoperiți de regulile UE de protecție a consumatorilor și adesea nu sunt bine informați despre riscurile aferente, ceea ce îi expune riscului de a pierde bani. Folosirea pe scară largă a criptoactivelor fără reglementarea acestora poate produce instabilitate financiarămanipulări ale pieței și criminalitate financiară. Întrucât tranzacțiile sunt în general anonime, criptomonedele sunt folosite adesea pentru activități criminale.  Urmare a războiului din Ucraina, țările UE au limitat tranzacțiile de criptoactive cu Rusia sau cu entități ruse.

Impactul asupra mediului

Tehnologia cripto folosește cantități uriașe de electricitate, având o amprentă foarte mare asupra mediului. Conform unor estimări, energia consumată de bitcoin (una dintre criptomonede) este echivalentă cu cea folosită de un stat de dimensiuni mici.

Citiți mai multe despre Pactul Verde și despre acțiunile UE împotriva schimbărilor climatice.

Beneficiile noii reglementări în domeniul cripto

UE a elaborat noi reguli pentru Piețele de criptoactive (MiCA), care să impulsioneze potențialul criptoactivelor limitând în același timp amenințările legate de acestea. În iunie 2022 s-a ajuns la un acord provizoriu între Parlament și Consiliu. Acesta a fost aprobat oficial de Parlament în aprilie 2023 și de către țările UE în Consiliu în mai 2023, acesta fiind ultimul pas al procesului legislativ.

Pentru a încuraja dezvoltarea și folosirea acestor tehnologii, noile reguli urmăresc să ofere siguranță legală, să sprijine inovația, să protejeze consumatorii și investitorii și să garanteze stabilitatea financiară.

Asigurarea stabilității financiare și protecția consumatorilor

Prin reglementarea ofertelor publice de criptoactive, regulile vor asigura stabilitate financiară. Regulile acoperă transparența, declararea, autorizarea și supravegherea tranzacțiilor. Deputații europeni doresc ca emiterea unora dintre tokenuri să fie supravegheată de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și de Autoritatea Bancară Europeană.

Companiile care se ocupă de criptoactive vor trebui să informeze mai bine consumatorii despre riscuri, costuri și taxe.

Parlamentul a adoptat noi reguli în martie 2022 cu privire la folosirea tehnologiilor de registre distribuite, cum este blockchain, pentru tranzacționarea criptoactivelor. Astfel de tehnologii permit înregistrarea interacțiunilor și transferului de criptoactive. Scopul acestor reglementări este încurajarea dezvoltării de soluții pentru comerțul cu criptoactive, păstrând un nivel înalt de stabilitate financiară, transparență și integritate a piețelor. 

Reducerea amprentei de carbon a criptomonedelor

Pentru a reduce amprenta mare de carbon a criptomonedelor, noile reguli MiCA impun furnizorilor principali de servicii legate de criptoactive să-și publice consumul de energie.

Prevenirea folosirii criptomonedelor în activități infracționale

În aprilie 2023 Parlamentul a aprobat și reguli care vor permite urmărirea și identificarea transferurilor de criptoactive, pentru a preveni folosirea acestora pentru spălare de bani, finanțarea terorismului și alte activități criminale. Noua lege permite, de asemenea, blocarea tranzacțiilor suspecte, iar regulile se aplică tranzacțiilor cu criptoactive ce depășesc valoarea de 1000 EUR. Noua reglementare a fost aprobată oficial de către Consiliu în mai 2023.

Combaterea evaziunii fiscale și evitării taxelor

În octombrie 2022 Parlamentul a solicitat statelor UE să se coordoneze mai bine în privința taxării criptoactivelor, spunând că acestea trebuie să facă obiectul unei impozitări corecte, transparente și eficiente. Pe de altă parte, autoritățile ar trebui să aplice un tratament fiscal simplificat pentru tranzacțiile de mică valoare și pentru comercianții ocazionali sau mici. Eurodeputații au afirmat că tehnologia blockchain ar putea facilita o colectare eficientă a taxelor.

Sursa: Parlamentul European

Ce fac daca nu pot plati rata la creditul Unicredit?

Unicredit credit Prima Casa schimbare robor cu ircc

Unicredit Bank ofera solutii pentru cei care din diverse motive nu-si mai pot achita ratele la credite. Iata informatiile publicate de Unicredit:

Solutii pentru restructurarea creditelor acordate de UniCredit Bank

Ai o perioada mai grea? Tu sau coplatitorii treceti printr-o situatie dificila care va ingreuneaza achitarea ratelor, cum ar fi:

 • Diminuarea venitului?
 • Probleme medicale sau de invaliditate?
 • Intreruperea activitatii?
 • Alte probleme (de ex. modificarea semnificativa a cursului de schimb valutar, majorarea gradului de indatorare, deces, calamitati naturale etc.)?

Din cauza termenelor lungi de rambursare pot aparea diverse situatii care sa faca dificila rambursarea. In aceste cazuri, noi venim in ajutorul tau cu solutii de restructurare adaptate situatiei in care te afli. Scopul acestor renegocieri contractuale este de a evita acumularea restantelor necontrolabile, redresarea creditelor si revenirea treptata la o rambursare normala, cat mai apropiata de conditiile initiale.

Optiuni de restructurare

Operatiunile de restructurare pe care le oferim in cazul aparitiei acestor situatii dificile pot fi:

 • refinantarea;
 • prelungirea duratei contractului de credit, cu diminuarea ratei lunare;
 • schimbarea tipului contractului de credit- transformarea unei facilitati de credit de tip revolving (card de credit sau overdraft) in credit cu rate lunare;
 • schimbarea ratei dobanzii – reducerea temporara a nivelului dobanzii;
 • oferirea unei perioade fara plati (gratie totala): se acorda pentru toate componentele creditului, mai putin primele de asigurare de viata, pe o perioada de pana la 6 luni – in perioada de gratie se calculeaza dobazile si comisioanele,  iar acestea, precum si ratele de princiapl ce erau scadente in perioada de gratie,  vor fi achitate dupa incetarea perioadei de gratie;
 • reducerea pe perioade scurte a ratei (gratie partiala): se aplica uneia sau mai multor componente ale creditului (principal, comision, dobanda, variante combinate ale acestora) si poate fi acordata pe o perioada de pana la max 12 luni – in  perioada de gratie acordata pentru dobanzi si /sau comisioane, acestea se calculeaza insa  vor fi achitate dupa incetarea perioadei de gratie;
 • consolidarea mai multor credite care poate oferi un termen mai lung de creditare si o rata mai mica;
 • rescadentarea ratelor – modificarea scadentei si/ sau a sumei de plata a uneia/ mai multor rate de credit in sold fara a se depasi durata initiala de acordare a creditului (scadenta finala a creditului);
 • reesalonarea ratelor –  Modificarea scadentei si/ sau a sumei de plata a uneia/ mai multor rate de credit in sold cu depasirea duratei initiale de acordare a creditului si/ sau incadrarea creditului in alta categorie, dupa caz (termen mediu, termen lung);
 • conversia creditelor – prin modificarea valutei creditului;
 • variante combinate ale metodelor de restructurare de mai sus.

Ce trebuie sa faci daca esti intr-o situatie dificila?

Daca te confrunti cu dificultati ce afecteaza rambursarea creditului, este necesar sa ne semnalezi situatia in oricare din sucursalele noastre.

Documente necesare analizei restructrarii creditului

 • cerere de restructurare;
 • raport ANAF pentru veniturile din salarii (interogarea se face pe baza acordului semnat de solicitant)/alte documente justificative prvind veniturile imprumutatului si codebitorilor;
 • alte documente care sa ateste situatia aparuta (de ex. Decizia de incetare a contractului de munca sau de diminuare a venitului, documente medicale, extrase de cont bancare, declaratii unice, documente financiare companie, certificat de deces, etc.);
 • act de identitate;
 • acorduri de consultare in bazele de date pentru imprumutat si codebitori.

Pot exista  cazuri in care sunt necesare documente suplimentare fata de cele de mai sus, in functie de  situatia specifica a fiecaruia, astfel incat banca sa ofere cele mai potrivite solutii de restructurare. In urma analizei informatiilor si documentelor furnizate vom emite o decizie de restructurare. Daca operatiunea de restructurare este posibila, aceasta se va concretiza prin semnarea unui act additional la contractul de credit si, daca este cazul, si la contractele de garantie. In cazul refinantarii se semneaza un nou contract de credit si contractele de garantie aferente, daca este cazul.

In ceea ce priveste numarul posibil al operatiunilor de restructurare, acestea se analizeaza individual, de la caz la caz, pe parcursul derularii contractelor putand aparea mai multe planuri de restructurare.

Ce trebuie sa stii

Acordarea unor solutii de restructurare atrage dupa sine raportarea acestora la Biroul de Credit. Consecintele care decurg din procesul de raportare la Biroul de Credit pot varia in functie de politica fiecarei banci in parte.

Sursa: Unicredit.ro

Procedura de solutionare a reclamatiilor Vodafone

reclamatie factura vodafone

Care este procedura de solutionare a reclamatiilor Vodafone, conform informatiilor publicate de firma de telefonie mobila:

A. Procedura de soluționare a reclamațiilor a utilizatorilor finali

1. Reclamațiile privind produsele și serviciile de comunicații electronice furnizate de către Vodafone pot fi înaintate de către utilizatorii finali, persoane fizice sau juridice, în oricare din următoarele moduri:

a) telefonic, la numerele:
– 0372.022.222 (apel cu tarif normal) sau *222 (de pe telefonul mobil)

Program servicii mobile:
Luni -Vineri 8:00 -20:00 
Sambata -Duminca 8:00-18:00
Excepție zilele de Sărbători legale

Program servicii fixe:
Informatii cont, factură și plată:
Luni – Vineri 8:00 – 20:00;
Sâmbătă 8:00 -18:00;
Excepție zilele de Sărbători legale

Deranjamente tehnice servicii fixe:
Luni -Dumincă 7:00 -23:00
Sărbători legale doar urgențe tehnice: 8:00 -21:00


b) prin fax, la numerele:
– 0372.021.413 pentru clienții persoane fizice
– 0372.021.475 pentru clienții persoane juridice


c) prin email și internet, la adresele:
– persoane.fizice_ro@vodafone.com
– persoanefizice_fix_tv@vodafone.com
– persoane.juridice_ro@vodafone.com
– persoanejuridice_fix_tv@vodafone.com
– https://www.vodafone.ro/asistenta/modalitati-de-contact/selectare-serviciu 


d) prin poștă, adresate către: Departamentul de Relații cu Clienții al Vodafone România, Clădirea Globalworth Tower, Strada
Barbu Văcărescu, Nr.201, Etaj 4, București, Sector 2, România.


e) prin depunerea acestora în scris la magazinele Vodafone sau Departamentul de Relații cu Clienții al Vodafone, zilnic, în
timpul orelor de program ale fiecărei locații.


2. Reclamațiile trebuie să conțină numele și datele de contact ale clientului, inclusiv numărul de telefon, precum și descrierea aspectelor reclamate. Orice reclamație legată de serviciile și/sau produsele comercializate de către Vodafone, adresată în scris sau verbal, va primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la dată primirii acesteia de către Vodafone, prin oricare din modurile de transmitere enumerate mai sus. Programul de lucru pentru primirea reclamațiilor scrise este 9:00-18:00, de Luni până Vineri, cu excepția zilelor legale nelucrătoare. Răspunsul la reclamațiile clienților se va transmite în scris sau verbal, în funcție de solicitarea acestora. Termenul de înregistrare a unei reclamații este de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii ei de către Vodafone.

3. Orice contestație a clientului legată de factura de Servicii poate fi adresată verbal apelând Departamentul de Relații cu Clienții sau în scris, în maxim 30 de zile de la data emiterii facturii. Fiecare contestație trebuie să cuprindă suma contestată și apelurile și/sau serviciile facturate/contestate. Obligația clientului de a plăti suma în discuție este suspendată pe perioada soluţionării reclamației, clientul fiind obligat să achite diferența dintre suma facturată și suma contestată în termenul specificat pe factură. În cazul în care contestația este respinsă, clientul are obligația de a plăti diferența neachitată în termen de 14 zile de la informarea clientului despre respingerea contestației.


4. Reclamațiile utilizatorilor finali ce au ca obiect deficiențele de funcționare ale Echipamentelor Terminale de comunicații/accesorii, în perioada de garanție, vor fi soluționate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare în materie și/sau dispozițiile certificatului de garanție, în termen de 15 zile de la data predării acestora în punctul de colectare Vodafone.


5. Termenul de soluționare a reclamațiilor utilizatorilor finali ce au ca obiect deficiențele de funcționare ale serviciului Internet Mobil, Internet fix și Serviciului TV este de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora de către Vodafone. Reclamațiile pot fi adresate în scris sau verbal. O reclamație privind un deranjament valid constă în raportarea unei întreruperi în furnizarea serviciului și atribuită rețelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul de acces internet și/sau TV, necesitând efectuarea de reparații. În cazul nerespectării termenului de soluţionare a reclamațiilor, taxa lunară de abonament va fi redusă proporţional cu numărul de zile cu care s-a depășit termenul asumat în contract. Despăgubirile pot fi solicitate în termen de 30 de zile de la data soluţionării reclamaţiei şi vor fi evidenţiate în factura aferentă lunii următoare.


6. În anumite cazuri, în funcție de natura și complexitatea aspectelor sesizate, termenul de soluționare a reclamațiilor se poate prelungi, în mod excepțional, cu o nouă perioadă de 30 de zile lucrătoare, cu informarea prealabilă a clientului asupra acestei situații.


7. În cazul în care reclamația nu este soluționată pe cale amiabilă, clientul are posibilitatea de a se adresa în vederea soluționării litigiului de către autoritatea de reglementare (ANCOM), respectiv către instanța competentă, după caz. S.C. Vodafone Romania S.A., Bucureşti, Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Etaj 4, Sector 2, Romania, RO 8971726, CUI 8971726, Capital social subscris şi vărsat 115.916.554,45 RON.

8. Termenul de remediere a deranjamentelor pentru serviciile de date şi voce în spațiu deschis (outdoor) este de cel mult 24 de ore de la data primirii reclamației cu excepția situațiilor care nu sunt sub controlul Vodafone, definite în documentul TCG, iar pentru serviciile de internet fix și TV este de cel mult 30 de zile de la data primirii reclamației, cu excepția situațiilor care nu sunt sub controlul Vodafone. Despăgubirile acordate în cazul imposibilității de utilizare a serviciilor Vodafone, datorită unor defecțiuni în sistemul GSM/UMTS/LTE al Vodafone se calculează proporţional cu taxa lunară de abonament şi perioada în care Clientul nu a beneficiat de servicii. Despăgubirile pot fi solicitate în termen de 30 de zile de la data soluţionării deranjamentului şi vor fi evidenţiate în factura aferentă lunii următoare.


B. Tipurile de servicii de asistență tehnică și de servicii de relații cu clienții oferite și modalitățile prin care aceste servicii pot fi contactate.


a. Relații cu clienții, gratuit – ghid interactiv și operator uman – *222 (program L-V 8:00 – 20:00, S-D 8:00 – 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale)


b. Relații cu clienții, operator uman – *555, valabil 24 din 24 ore, apel taxabil cu 1.29 euro/apel, TVA inclus, indiferent de durata apelului

c. Relații cu clienții pentru servicii de urgențe, gratuit (program L-V 20:00 – 8:00, S-D 18:00 -08:00, sarbatori legale) – *228

d. Relații cu clienții persoane fizice și juridice, apel gratuit, servicii de date și TV – ghid interactiv și operator uman – *777

e. Relații cu clienții pentru solicitări legate de plăți, gratuit – *224

f. Relații cu clienții pentru titulari firmă, gratuit – *221

g. Asistență pe email

h. Reclamații în scris prin poștă, prin fax sau formularul de asistență de pe pagina de internet www.vodafone.ro

i. Număr de contact pentru specialistul de cont – în cazul clienților GBM și MA

j. Contul dvs online MyVodafone: www.vodafone.ro

k. Serviciul de asistență prin mesaje, gratuit – *100#

l. Asistență online: www.vodafone.ro/asistenta

Sursa: Vodafone.ro

Aplicatia George BCR poate fi folosita fara etoken

george id aplicatie bcr

Aplicatia de mobile banking a BCR, George, poate fi folosita si fara aplicatia aditionala eToken, prin care se genereaza codurile unice pentru acces in serviciul de internet banking si pentru autorizarea tranzactiilor.

Aplicatiile altor banci, precum Neo Banca Transilvania, Home Bank ING sau YOU BRD functioneaza independent, fara a avea nevoie de o aplicatie suplimentara tip etoken.

„Două aplicații devin una singură, iar tu te vei putea autentifica și autoriza operațiuni, direct din George app”, potrivit BCR.

De acum, te loghezi în aplicație, prin autentificare George ID, fără să mai descarci alte aplicații.

Te autentifici simplu, prin amprentă/Face ID sau PIN, direct din George app.

Poți autoriza rapid și în siguranță toate plățile pe care le faci, direct din George app.

Asigură-te că ai descărcat cea mai recentă versiune a aplicației George. După actualizarea aplicației, poți trece la noua metodă de autentificare și autorizare a tranzacțiilor, direct din George app, fără eToken.

După ce ai activat George, poți alege să te autentifici prin amprentă, Face ID sau PIN.

Noua metoda de utilizare a George se numeste George IT si trebuie activata.

Cum activezi George ID?

În funcție de profilul tău, vei putea alege doar una dintre cele 4 metode de înrolare în George ID:

eToken

Dacă ai deja eToken pe dispozitivul tău, îl poți folosi pentru a semna activarea George ID. 

După introducerea numelui de utilizator și a datei de naștere, te poți autentifica cu eToken pentru ultima dată, generând un cod OTP, pe care îl vei folosi pentru activarea George ID.

Selfie

Îți confirmi rapid identitatea, printr-un simplu selfie. George va analiza și compara imaginea ta cu cea din actul de identitate.

Codul de activare

Dacă ți-ai deschis Contul George online sau într-o sucursală BCR, ai primit și un cod de activare pe adresa de mail asociată contului. Vei putea introduce codul de activare în primele 24 de ore de la primirea lui.

Dacă nu ai reușit să activezi George ID până a doua zi, poți cere un cod nou de activare, apelând Contact Center. Este important să știi că noul cod primit va fi valabil doar 30 de minute.

Cod PIN

Dacă ai setat deja George ID pe un alt telefon, poți să te autentifici prin introducerea codului PIN, folosit atunci când ai activat ultima dată aplicația.

Pentru un plus de siguranță, pentru fiecare factor setat, cu excepția codului OTP din eToken, este nevoie să validezi înrolarea în George ID, printr-un cod SMS primit pe numărul asociat contului tău.

Setare PIN, Face ID sau Amprentă

Pentru a autoriza tranzacțiile sau pentru a te autentifica, vei avea nevoie de un cod PIN. Setarea acestuia se face simplu și rapid, din George.

Pentru a fi sigur că ai introdus PIN-ul corect, George te va ruga să îl confirmi.

După setarea codului PIN, poți alege să te loghezi cu amprentă sau prin recunoaștere facială, cu Face ID.

Autentificare in George App

La deschiderea aplicației George, este necesar să introduci codul PIN sau să te autentifici prin Face ID sau Amprentă, in cazul in care ai ales anterior autentificarea biometrica.

Autentificare in George Web

Completezi numele de utilizator sau alias si vei primi un push pe device-ul pe care ai activat George ID, pentru a confirma logarea ta în George Web.

Nota: In cazul clientilor cu dispozitiv Token Hardware, o sa fie disponibila si posibilitatea de autentificare prin aceasta metoda.

Autorizarea tranzacțiilor e-commerce

Autorizarea plăților este mai rapidă și mai ușoară. Printr-un simplu tap poți autoriza plățile și operațiunile.

După completarea datelor cardului pe site-ul comerciantului, în cazul în care tranzacția necesită autorizarea din George, vei primi o notificare push de forma “Ai o nouă operațiune de autorizat. Apasă aici pentru a o semna”.

Tot ce trebuie să faci este să deschizi George și vei regăsi detaliile plății inițiate pe site-ul comerciantului.

Cum activezi George ID?

Pentru activarea George ID trebuie sa urmezi cativa pasi simpli:

Intra in magazinul de aplicatii al dispozitivului tau mobil si descarca aplicatia George Romania;

Deschide aplicatia si apasa pe „Autentificare”;

Completeaza numele de utilizator sau alias-ul pe care l-ai setat;

Urmeaza pasii pe care George te indruma sa-i faci, acestia pot fi:

  1.Selfie – Iti poti confirma identitatea simplu si rapid cu un simplu selfie.

  2.Codul OTP generat de eToken – daca ai deja eToken pe dispozitivul tau il poti folosi pentru a semna activarea George ID

 3. Codul de activare – Daca ti-ai deschis contul Online sau intr-o sucursala BCR inseamna ca ai primit si un cod de activare pe adresa ta de email in relatie cu banca.

Completeaza codul primit prin SMS in cazul in care nu ai activat George ID cu eToken;

Seteaza daca doresti protectia biometrica;

Esti gata sa folosesti George ID!

Cum accesez internet banking?

Pentru a te autentifica in George web, tot ce trebuie sa faci este sa accesezi: https://george.bcr.ro  si sa completezi datele solicitate:
– introduci numele de utilizator sau alias-ul pe care l-ai ales;
– selecteaza George ID si apasa pe notificarea push de pe dispozitivul tau pentru a aproba logarea pe calculator.

Cum autorizez o plata online?

Pentru a autoriza o plata online cu George ID apasa pe notificarea push care o vei primi dupa inaintarea comenzii. George iti va afisa datele tranzactiei si vei avea posibilitatea de a aproba sau de a refuza tranzactia. Ulterior te poti intoarce in ecranul comerciantului pentru a vizualiza confirmarea platii.

Cum verific daca un site de investitii in criptomonede nu este teapa?

Pentru a verifica daca un site sau platforma de investitii in criptomonede, precum bitcoin, nu este o inselatorie (scam), cum deseori se intampla, aveti la indemana mai multe mijloace, precum:

 1. Verificarea site-ului pe platforma scamadviser.com;
 2. Verificarea listei Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) cu platformele de investitii neautorizate, cum sunt cele de mai jos.

ATENTIE!

Nici o firma de investitii in criptomonede nu este autorizata de ASF, ceea ce inseamna ca nu veti fi despagubiti, daca va pierdeti banii.

Lista ASF cu site-urile neautorizate, care ar putea fi, de fapt, niste tepe:

ARIEL SYSTEM – www.arielsystem.pro

Entitatea (ARIEL SYSTEM – www.arielsystem.pro ) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 18-Octombrie-23

—————————————————————————————————————————————————

FUSION TRADE (http://www.fusiontrade.co/, https://f-t.cc/)

Entitatea FUSION TRADE (http://www.fusiontrade.co/, https://f-t.cc/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 10-octombrie-23

—————————————————————————————————————————————————

TANGENT CAPITAL (https://tangent-capital.pro/, https://tangentcapital.ltd/, https://t-capital.ltd/)

Entitatea TANGENT CAPITAL (https://tangent-capital.pro/, https://tangentcapital.ltd/, https://t-capital.ltd/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 09-octombrie-23

———————————————————————————————————————————————————–

SAFE INVESTMENT GROUP LLC / BRIDGEWATER ASSOCIATES (UK) LIMITED / BRIDGEWATER ASSOCIATES LT / RCE BANQUE – (https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http://capital-group.tech/

Entităţile SAFE INVESTMENT GROUP LLC / BRIDGEWATER ASSOCIATES (UK) LIMITED / BRIDGEWATER ASSOCIATES LT / RCE BANQUE – (https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http://capital-group.tech/)  nu sunt autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 04-Octombrie-23

——————————————————————————————————————————————–

BITCOIN ERA (https://bitcoin-era.ro)

Website-ul https://bitcoin-era.ro nu aparține unei entități autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 03-Octombrie-23

——————————————————————————————————————————————–

ABN ASSETS LIMITED (ASSETS BROKERAGE NETWORK – https://abn-assets.com/)

Entitatea ABN ASSETS LIMITED (ASSETS BROKERAGE NETWORK – https://abn-assets.com/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 21-septembrie-23

————————————————————————————————————————————————————–

ASSETACE (https://www.asset-ace.org/, https://user.asset-ace.net/)

Entitatea ASSETACE (https://www.asset-ace.org/, https://user.asset-ace.net/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 21-august-23

——————————————————————————————————————————————————-

VITAL INVEST (https://vitalinvest.org/, https://office.vitalinvest.net/)

Entitatea VITAL INVEST (https://vitalinvest.org/, https://office.vitalinvest.net/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 07-august-23

————————————————————————————————————————————————————–

GENOX INVEST (https://genoxinvest.pro/, https://genoxinvest.indivarea.com/)

Entitatea GENOX INVEST (https://genoxinvest.pro/, https://genoxinvest.indivarea.com/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 03 -august-23

————————————————————————————————————————————————————–

PACIFIC TRANSPORT CORPORATION LTD (ONLINE PRO TRADING – https://onlineprotrading.com/, UNIVERSITY 4 TRADERS – https://university4traders.com/, TRADE 4 FREEDOM – https://trade4freedom.org)

Entitatea PACIFIC TRANSPORT CORPORATION LTD (ONLINE PRO TRADING – https://onlineprotrading.com/, UNIVERSITY 4 TRADERS – https://university4traders.com/, TRADE 4 FREEDOM – https://trade4freedom.org) nu este înregistrată în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Data publicării: 27-iunie-23

————————————————————————————————————————————————————–

WELOVEBOOKS SRL (WELOVEBOOKS – https://welovebooks.ro/p/bursa-v3)

Entitatea WELOVEBOOKS SRL (WELOVEBOOKS – https://welovebooks.ro/p/bursa-v3) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare..

Data publicării: 19-iunie-23

————————————————————————————————————————————————————–

INVESTITORIICORPORATION SRL (INVESTITORII VIP – https://investitorii.com/vip-1)

Entitatea INVESTITORIICORPORATION SRL (INVESTITORII VIP – https://investitorii.com/vip-1) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare..

Data publicării: 19-iunie-23

————————————————————————————————————————————————————–

BIT WEST GROUP (BIT WEST GROUP – https://www.bitwest-group.pro)

Entitatea BIT WEST GROUP (BIT WEST GROUP – https://www.bitwest-group.pro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 15-iunie-23

————————————————————————————————————————————————————–

NEXUS LLC (NEO CAPITAL – https://bitcoin360ai.digital/, https://my.neocapital.io/, https://neocapital.io/, CUARTO CAPITAL – https://my.cuarto.capital/, https://cuarto.capital/, https://cuartocapital.world/, WIZZ CAPITAL – https://wizzcapital.top/, https://my.wizzcapital.net, https://wizzcapital.net/, INVEST POINT – https://investpoint.pro/)

Entitatea NEXUS LLC (NEO CAPITAL – https://bitcoin360ai.digital/, https://my.neocapital.io/, https://neocapital.io/, CUARTO CAPITAL – https://my.cuarto.capital/, https://cuarto.capital/, https://cuartocapital.world/, WIZZ CAPITAL – https://wizzcapital.top/, https://my.wizzcapital.net, https://wizzcapital.net/, INVEST POINT – https://investpoint.pro/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Dată actualizare informație: 20-iunie-23

Dată actualizare informație: 14-iunie-23

Data publicării: 06-aprilie-23

————————————————————————————————————————————————————–

GUARDIAN INVEST (GUARDIAN INVEST – https://guardianinvest.co/, https://g-in.cc/, GEMINI 2 – https://openaiprotect.com/)

Entitatea GUARDIAN INVEST (GUARDIAN INVEST – https://guardianinvest.co/, https://g-in.cc/, GEMINI 2 – https://openaiprotect.com/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 14-iunie-23

————————————————————————————————————————————————————–

EREMA INVEST (EREMA INVEST – https://eremainvest.cc/ro)

Entitatea EREMA INVEST (EREMA INVEST – https://eremainvest.cc/ro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 14-iunie-23

—————————————————————————————————————————————————————-

www.filipcristian.ro

Website-ul www.filipcristian.ro nu aparține unei entități autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 24-05-2023

—————————————————————————————————————————————————————-

SHENANIGANS CONSULTING LTD (RED FINANCE CAPITAL – https://redfinance.capital, http://www.redfinance.pro, STAM CAPITAL INVEST- https://stamcapitalinvest.ltd/, https://s-capital.trade/, https://stamcapitalinvest.world/, ALTIMA TRADE – https://altimatrade.pro/,  http://altimatrade.co/)

Entitatea SHENANIGANS CONSULTING LTD (RED FINANCE CAPITAL – https://redfinance.capital, http://www.redfinance.pro, STAM CAPITAL INVEST- https://stamcapitalinvest.ltd/, https://s-capital.trade/, https://stamcapitalinvest.world/, ALTIMA TRADE – https://altimatrade.pro/,  http://altimatrade.co/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data actualizare informație: 09-05-2023

Data actualizare informație: 29-11-2022

Data inițială a publicării: 21-11-22

————————————————————————————————————————————————————–

APEXCLUE MARKETS (APEXCLUE INVESTMENT – https://apexcluemarket.com/)

Entitatea APEXCLUE MARKETS (APEXCLUE INVESTMENT – https://apexcluemarket.com/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 25-aprilie-23

————————————————————————————————————————————————————–

IP GATE TRADE (IPGATE INVESTMENT GROUP LTD – https://ipgate.trade/, http://ip-t.trade/, http://ipgatetrade.pro/)

Entitatea IP GATE TRADE (IPGATE INVESTMENT GROUP LTD – https://ipgate.trade/, http://ip-t.trade/, http://ipgatetrade.pro/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 24-aprilie-23

—————————————————————————————————————————————————————–

PIXPAL PRO/PIX CONSULTING LIMITED (PIXPAL – https://pixpalpro.com/, https://web.pixpal.tech/, https://mobile.pixpal.tech/)

Entitatea PIXPAL PRO/PIX CONSULTING LIMITED (PIXPAL – https://pixpalpro.com/, https://web.pixpal.tech/, https://mobile.pixpal.tech/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 06-aprilie-23

—————————————————————————————————————————————

ORBISFX (https://orbisfx.com)

Website-ul https://orbisfx.com nu aparține unei entități autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

Data publicării: 03-aprilie-23

—————————————————————————————————————————————

QUANTO INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L. (CHAIN SOLUTIONS – https://www.chainsolutions.ro)

Entitatea QUANTO INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L. (CHAIN SOLUTIONS – https://www.chainsolutions.ro) nu este înregistrată în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Data publicării: 02-martie-23

————————————————————————————————————————————————————-

CHAINWAYS ASSET MANAGEMENT S.R.L. (https://www.invest-byte.ro/, https://www.chainways.eu/)

Entitatea CHAINWAYS ASSET MANAGEMENT S.R.L. (https://www.invest-byte.ro/, https://www.chainways.eu/)  nu este înregistrată în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Data publicării: 16-februarie-23

————————————————————————————————————————————————————-

CBC CREATIVE FINANCE S.R.L. (https://www.cbc-finance.ro/index.html, https://www.cbc-finance.ro/2021/)

Entitatea CBC CREATIVE FINANCE S.R.L. (https://www.cbc-finance.ro/index.html, https://www.cbc-finance.ro/2021/) nu este înregistrată în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Data publicării: 16-februarie-23

————————————————————————————————————————————————————-

DAWG SOLUTIONS LLC (GENEON INVEST – https://geneoninvest.pro, https://geneoninvest.co)

Entitatea DAWG SOLUTION LLC (GENEON INVEST – https://geneoninvest.pro, https://geneoninvest.co) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 13-februarie-23

————————————————————————————————————————————————————-

SMART OASIS LLC (CLAIR CAPITAL LTD – https://clair.capital/, https://claircapital.co/, MERRICKS INVEST – https://merricksinvest.cc, https://merricksinvest.world/)

Entitatea SMART OASIS LLC (CLAIR CAPITAL LTD – https://clair.capital/, https://claircapital.co/, MERRICKS INVEST – https://merricksinvest.cc, https://merricksinvest.world/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data actualizării: 31-martie-23

Data actualizării: 08-februarie-23

Data publicării: 10-octombrie-22

————————————————————————————————————————————————————-

ALDWIN CALLEN (https://www.aldwincallen.com)

Entitatea ALDWIN CALLEN (https://www.aldwincallen.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

Data publicării: 20-decembrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

MAIOR INVESTMENTS SRL  (MAIOR ARMY – https://maiorarmy.ro; https://paulmaior.com)

Entitatea MAIOR INVESTMENTS SRL (MAIOR ARMY – https://maiorarmy.ro, https://paulmaior.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 16-decembrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

Rame Partners LLC (TRUST LION – https://trustlion.pro)

Entitatea Rame Partners LLC (TRUST LION – https://trustlion.pro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

Data publicării: 14-decembrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

URVASHI LIMITED (FIVORO – https://fivoro.com)

Entitatea URVASHI LIMITED (FIVORO – https://fivoro.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 21-noiembrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

Website-ul https://introtrade.pro/

Website-ul https://introtrade.pro/ nu aparține unei entități autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 21-noiembrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

NEXUS FX STOCK INC (NEXUS – https://nexusfxstock.com/)

Entitatea NEXUS FX STOCK INC (NEXUS – https://nexusfxstock.com/)  nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 18-noiembrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

PARITY GROUP LLC (Ferratum Capital, https://ferratumcapital.co/)

Entitatea PARITY GROUP LLC (Ferratum Capital, https://ferratumcapital.co/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 18-noiembrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

RACONTEUR CONSULTING LLC (CERTAINVEST – https://certainvest.io)

Entitatea RACONTEUR CONSULTING LLC (CERTAINVEST – https://certainvest.io) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 10-noiembrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

ETHEREAL GROUP LLC (Brand Fintegral, https://fintegral.fund/, https://fintegral.pro/, https://fintegral.world/)

Entitatea ETHEREAL GROUP LLC (Brand Fintegral, https://fintegral.fund/, https://fintegral.pro/, https://fintegral.world/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 17-octombrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

https://www.exodusuk.biz

Website-ul https://www.exodusuk.biz nu aparține unei entități autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 10-octombrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

MARS LTD (Brand Trademezone, site: https://www.trademezone.com/)

Entitatea MARS LTD (Brand Trademezone, site: https://www.trademezone.com/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 30-septembrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

CELINDRA SA și CELINDRA COIN SRL (website-uri: https://celindra.ch/ și https://celindra.ro )

Entitățile CELINDRA SA și CELINDRA COIN SRL (website-uri: https://celindra.ch/ și https://celindra.ro/) nu sunt înregistrate în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Data publicării: 16-septembrie-22

————————————————————————————————————————————————————–

L.A.& A. LENUS SRL (brand PONTBURSIER.RO – https://www.pontbursier.ro/)

Entitatea L.A.& A. LENUS SRL (brand PONTBURSIER.RO – https://www.pontbursier.ro/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 10-august-22

————————————————————————————————————————————————————–

MALARKEY CONSULTING LTD (brand ADVANCE STOX – https://advancestox.co)

Entitatea MALARKEY CONSULTING LTD (brand ADVANCE STOX – https://advancestox.co/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 29-iulie-22

————————————————————————————————————————————————————–

MAX LLC (brand SOLTECHX – https://www.soltechx.com)

Entitatea MAX LLC (brand SOLTECHX – https://www.soltechx.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 25-iulie-22

————————————————————————————————————————————————————–

TETRIS GROUP LTD (UPPERTRADE – https://uppertrade.world, CLYDE TRADE – https://clydetrade.co, SIERRAINVEST – https://sierrainvest.pro, BATTLE TRADE – https://battletrade.co)

Entitatea TETRIS GROUP LTD (branduri UPPERTRADE – https://uppertrade.world, CLYDE TRADE – https://clydetrade.co, SIERRAINVEST – https://sierrainvest.pro, BATTLE TRADE – https://battletrade.co) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 25-mai-22

————————————————————————————————————————————————————–

WIDDERSHINS GROUP LTD (AXIOMTRADE – https://axiom-trade.pro/ro, https://toptrade.group, https://assetgroup.io, https://assetgroup.cc)

Entitatea WIDDERSHINS GROUP LTD (brand AXIOMTRADE – https://axiom-trade.pro/ro, https://toptrade.group, https://assetgroup.io, https://assetgroup.cc) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 17-mai-22

————————————————————————————————————————————————————–

INCENDIARY GROUP LTD, branduri IMPORT CAPITAL (website: https://importcapital.cc/), TRADE UNION (website: https://trade-union.pro/), METEOR TRADE (website: https://meteortrade.co) și  INFLUX FINANCE (website: https://influxfinance.pro)

Entitatea INCENDIARY GROUP LTD, branduri IMPORT CAPITAL (website: https://importcapital.cc/), TRADE UNION (website: https://trade-union.pro/), METEOR TRADE (website: https://meteortrade.co) și  INFLUX FINANCE (website: https://influxfinance.pro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare”.

Data actualizare informație: 27-dec.-2022

Data actualizare informație: 28-iul.-2022

Data inițială a publicării: 15-apr.-22

————————————————————————————————————————————————————–

https://basic-capital.ro, Instagram accounts @danutbasica and @youngtraderlifestyle

Website-ul https://basic-capital.ro și conturile Instagram @youngtraderlifestyle, respectiv @danutbasica, nu aparțin unei entități/persoane fizice autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 5-apr.-22

————————————————————————————————————————————————————–

CTM COMPANY OF INVESTMENT SRL (https://www.crypterium.ro)

Societatea CTM COMPANY OF INVESTMENT SRL (https://www.crypterium.ro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 30-mar.-22

————————————————————————————————————————————————————–

STC HEDGE FUND

Entitatea STC HEDGE FUND nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 17-mar.-22

————————————————————————————————————————————————————–

TARGET GLOBAL INVESTMENTS (https://targetglobalinvestments.com)

Entitatea TARGET GLOBAL INVESTMENTS (https://targetglobalinvestments.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 8-mar.-22

————————————————————————————————————————————————————–

SANGUINE SOLUTIONS LTD (https://gitexcapital.pro, https://gitexcapital.top, https://revolutexpert.co, https://revolutexpert.ltd)

Entitatea SANGUINE SOLUTIONS LTD (https://gitexcapital.pro, https://gitexcapital.top, https://revolutexpert.co, https://revolutexpert.ltd) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 22-feb.-22

————————————————————————————————————————————————————–

BUILDING SMART SYSTEMS IT SRL (PROLIGON – https://proligon.com)

Entitatea BUILDING SMART SYSTEMS IT SRL (brand PROLIGON – https://proligon.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 14-feb.-22

————————————————————————————————————————————————————–

DONNYBROOK CONSULTING LTD (OPTIMARKET, OPTIMARKETS, ABSYSTEM, ARBITRAGE BROKER SYSTEM, ENERGY MARKETS -https://optimarket.co, https://onyxprofit.trade, http://onyxprofit.pro, https://absystem.pro, https://optimarket.cc, http://optimarket.life, https://neotrade.pro, https://energy-markets.co, https://energy-markets.cc)

Entitatea DONNYBROOK CONSULTING LTD (branduri -OPTIMARKET, OPTIMARKETS, ABSYSTEM, ARBITRAGE BROKER SYSTEM, ENERGY MARKETS; websites -https://optimarket.co, https://onyxprofit.trade, http://onyxprofit.pro, https://absystem.pro, https://optimarket.cc, http://optimarket.life, https://neotrade.pro, https://energy-markets.co, https://energy-markets.cc) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 19-ian.-22

————————————————————————————————————————————————————–

SICH CAPITAL LTD (https://sichcapitalua.com)

Entitatea SICH CAPITAL LTD (https://sichcapitalua.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 18-ian.-22

————————————————————————————————————————————————————–

INFINIUM SOLUTIONS LTD (https://futurecurrencytrading.pro)

Entitatea INFINIUM SOLUTIONS LTD (https://futurecurrencytrading.pro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 12-ian.-22

————————————————————————————————————————————————————–

CROWN BUSINESS SOLUTIONS LIMITED (https://www.crown-business solutions.com, https://www.crownbusiness-solutions.com)

Entitatea CROWN BUSINESS SOLUTIONS LIMITED (https://www.crown-business solutions.com, https://www.crownbusiness-solutions.com) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Data publicării: 11-ian.-22

Sursa: ASFromania.ro

Care banci si IFN-uri raporteaza la Biroul de Credit datele clientilor?

Stergere Biroul de Credit

In prezent exista un numar de 79 de banci si IFN-uri cu statut de participanti la Biroul de Credit, care raporteaza la aceasta institutie datele pozitive si restantele la creditele acordate clientilor.

Iata lista acestora, conform datelor prezentate de Biroul de Credit:

Lista Participanti

Nr. Participant Adresa
1 BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, cod 011 171
2 BANCA COMERCIALA ROMANA SA Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, București, cod poștal 030023
3 BANCA TRANSILVANIA SA Str. George Baritiu, nr. 8, loc. Cluj-Napoca jud. Cluj, cod 400 027
4 RAIFFEISEN BANK SA Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246C, cod postal 014476, Bucuresti
5 ING BANK NV – Sucursala BUCURESTI Str. Aviator Popisteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, Sector 1, Bucuresti
6 ALPHA BANK ROMANIA SA Str. Calea Dorobantilor, nr. 237 B, sector 1, Bucuresti, cod 010 566
7 CEC BANK SA Calea Victoriei, nr. 13, sector 3, cod 030 022, Bucuresti
8 UNICREDIT BANK SA Bd. Expozitiei nr. 1F, sector 1, cod postal 012101, Bucuresti
9 OTP BANK ROMANIA SA Str. Buzesti, nr. 66-68, sector 1, Bucuresti
10 GARANTI BANK SA Sos. Fabrica de glucoza, nr. 5, Business Center Novo Park 3, Cladirea F, et. 5 si 6, sector 2, Bucuresti
11 FIRST BANK SA Bd. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1, cod 011 132, Bucuresti
12 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA Str. Clucerului nr. 78-80, Sector 1, cod 011368, Bucuresti
13 BC INTESA SANPAOLO S.p..A.Torino Sucursala Bucuresti Str. Nicolae Caramfil, nr. 85A, Art Business Center, etaj 4, sector 1, cod postal 014142, Bucuresti
14 CREDIT EUROPE BANK SA Anchor Plaza, Bd. Timisoara, nr.26Z, et.4, corp C, Bucuresti, sector 2
15 BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP SA Calea Plevnei Nr. 200, sector 6, Bucuresti
16 IDEA BANK SA Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, et. 6, sector 2, cod 020335, Bucuresti
17 VISTA BANK SA Str. Emanoil Porumbaru, nr. 90-92, sector 1, Bucuresti, cod 011428
18 PATRIA BANK SA Sos. Pipera, nr. 42, Cladirea Global Worth Plaza, loc. Bucuresti
19 PORSCHE Bank Romania SA Cladirea Porsche Bank, Bd. Pipera, nr. 2, Voluntari, cod 077 190, jud. Ilfov
20 BCR BANCA PENTRU LOCUINTE SA Calea Victoriei nr 15, Parter Turn, sector 3, 030023, Bucureşti
21 AEDIFICIUM BANCA PENTRU LOCUINTE (fost RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINTE) Calea Floreasca , nr. 246 D, et. 6, zona A, sector 1, cod 014476, Bucuresti
22 LIBRA INTERNET BANK SA Calea Vitan, nr. 6-6A, tronson B, C, et. 1, 6, 9 si 13, Phoenix Tower, sector 3, loc. Bucuresti
23 TECHVENTURES BANK SA Str. Popa Tatu, nr. 62A, tronson A, sector 1, cod 010 803, Bucuresti
24 BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII Str. Stefan cel Mare, nr. 3, sector 1, cod 001736, Bucuresti
25 PROCREDIT BANK SA Str. Buzesti, nr. 62-64, sector 1 Bucuresti, cod 011 014
26 ALIOR BANK Str. Menuetului, Nr. 12, Bucuresti Business Park, Cladirea D, Et. 4, Sector 1, Bucuresti
27 UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN SA Str. Ghetarilor, nr. 23-25 et. I – III, sector 1, Bucuresti
28 PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA Calea Serban Voda, nr. 133, Central Business Park, corp D-E, et. 1, sector 4, Bucuresti
29 BRD FINANCE IFN SA Metav – Corp A1, Str. Biharia, nr. 67 – 77, Sect. 1, 013981 Bucureşti
30 RALFI IFN S.A. Str. Fabrica de Glucoza, nr. 5, Cladirea AEROFINA, et. 1, sector 2, Bucuresti, cod 020 331
31 TBI Money IFN Str. Putul lui Zamfir, nr. 8-12, et. 2, sector 1, Bucuresti
32 RCI LEASING ROMANIA IFN S.A. Bd. Aviatorilor, nr. 41, et. 4, sector 1, Bucuresti
33 BT DIRECT IFN S.A. Bd. Constantin Brancusi, nr. 74-76, et.3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj
34 EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA Str. Logofat Tautu, nr. 67, et. 4 si 5, sector 3, Bucuresti
35 VERIDA CREDIT IFN SA Strada C.A.Rosetti nr. 17, et. 2, biroul216Campus09, Sector 2, Bucuresti
36 BCR SOCIAL FINANCE IFN ( fost GOOD.BEE CREDIT IFN SA) Bd.Dimitrie Pompei, nr. 6C, sector 2, Bucuresti
37 PATRIA CREDIT IFN SA Bd. Pipera, nr. 1B, et. 7, loc. Voluntari, jud. Ilfov, cod 077190
38 CREDIUS IFN SA Bd. Pipera, nr. 1/I, Cladirea Admin., et.4, loc. Voluntari, jud. Ilfov
39 MOGO IFN SA Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 6, et. 4, cam 4-10, sector 1, loc. Bucuresti
40 VIVA CREDIT IFN SA Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, bl. H3, et. 4, sector 1, cod 011742, Bucuresti
41 AXI FINANCE IFN SA Bld. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus – Clădirea C sau HBC 2, etaj 6, Sector 2, București
42 SIMPLU CREDIT IFN SA Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 6, mezanin, zona 6, sector 1, loc. Bucuresti
43 VITAS IFN SA Str. Simion Barnutiu, nr. 34, et.II, loc. Timisoara, jud. Timis, cod postal 300133
44 MIKRO KAPITAL IFN SA Str. Pacurari, nr. 111- 113, loc. Iasi, jud. Iasi
45 EASY CREDIT 4 ALL IFN SA Bd. Alexandru Lapusneanu, nr. 82, bl. LE31, sc. B, parter, loc. Constanta, jud. Constanta
46 MOZIPO IFN SA Str. Baratiei, nr. 31, parter, sector 3, Bucuresti
47 MARCK LEASING IFN SA Bd. Aurel Vlaicu, nr. 135, cam. 8, loc. Constanta, jud. Constanta
48 OCEAN CREDIT IFN Calea Floreasca, nr. 112, sector 1, Bucuresti
49 BCR LEASING IFN SA Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 3, Camerele E3.L02 – E3.L14, Sector 6, cod poștal 060071 București.
50 HORA CREDIT IFN SA Splaiul Unirii, nr. 16, et. 2, birou 212, sector 4, loc. Bucuresti
51 ROCAPITAL IFN SA Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 2, parter, sala 1, sector 3, Bucuresti
52 BEST CREDIT IFN SA Str. Carol I, nr. 14, camera 2, loc. Ramnicu Valcea, jud. Valcea
53 CREDEX IFN SA (fost ONLINE CREDIT IFN) Sos. București Nord nr. 10, global City Business Park, Corp O11, etaj 8, Voluntari, Ilfov
54 ECOFINANCE IFN SA Str. Louis Blanc, nr.1, et. 4, sector 1, loc. Bucuresti, cod 011751
55 BT MICROFINANTARE IFN SA Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 43, parter, birou nr. 10, sector 1, Bucuresti
56 ORANGE MONEY IFN SA Bd. Lascar Catargiu, nr.  47-53,  EUROPE HOUSE, Sectorul 1, Bucuresti
57 MOBILO FINANCE IFN SA Str. Lanariei, Nr. 77, et. 1, Sector 4, Bucuresti, COD 030203
58 BSG CREDIT IFN SA Revolution Bussiness Center, Bd. Unirii nr. 20, et.1, S 33, 430232, Baia Mare, România
59 OMRO IFN Str. Căprioarei, nr. 2, etajul 1, clădirea C7, Târgu Mureș, 540314, Jud. Mureș
60 FLEX FINANCIAL IFN SA Sos. Mihai Bravu nr. 510A Et. 2, Sector 3, Bucuresti
61 BUSINESS MICROCREDIT IFN SA Str. Eternitate Nr. 76A, Bl. Axa Plus, Et. 3, Iasi
62 ONEY BANK 34 AVENUE DE FLANDRE, CROIX, FRANCE
63 Multitude Bank p.l.c. ST Business Centre, 120, the Strand, Gzira, GZR 1027, Malta
64 Revo Technologies IFN SA Bucuresti, Calea Floreasca nr 169, Corp X, Et 1, bir 14
65 HUMANIK CREDIT IFN S.A. Str. Constantin Roman Vivu Nr. 15 Sc. D Et. parter Ap. 44 Cod poştal 420024 Loc. BISTRIŢA Jud. BISTRIŢA – NĂSĂUD
66 IFN Viaconto Minicredit SA Calea Moșilor 21, etaj 2, București
67 Aventus Group IFN SA Soseaua Virtutii nr. 19D, etaj 4, sector 6, Bucuresti
68 Revolut Bank UAB Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, Lituania
69 MAIMAICREDIT IFN S.A. BD Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, IRIDE Business Park, Cladirea 24, etaj 5, sector 2 Bucuresti.
70 ONTOPAY IFN S.A. Splaiul Independentei 315-319, Sector 6, Bucuresti.
71 OKCREDIT IFN SA Str. Caiuti, nr. 18, Parter, Sector 1, Bucuresti
72 EximBank Str. Barbu Delavrancea, Nr. 6A, Sector 1, Bucuresti
73 TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti Str. Putul lui Zamfir, nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, Bucuresti
74 PORSCHE Leasing IFN Soseaua Pipera Tunari, nr. 2, Voluntari ,Cladirea Porsche Bank, etaj 1, judetul Ilfov
75 TARFIN IFN S.A. Str. Transilvaniei nr. 13, Sector 1
76 PAYPO PLATI AMANATE IFN S.A. Str. Colţei, nr. 8, et. 4, sector 3
77 LEANPAY IFN S.A. Str. Costache Negri Nr. 1-5 Bl. OPERA CENTER I, Et. 4 Sector 5
78 Garantare si Creditare IFN SA Bistrita, Bd. Decebal nr. 31, jud. Bistrita-Nasaud
79 HeyBlu IFN S.A. Voluntari Județ Ilfov Str. Șos. Bucurețti-Nord nr. 15-25 , Parcul de birouri Swan cladirea A (denumită Windsor), etaj 1, România

Stimate domn,

Recuperarea banilor furati prin frauda online cu criptomonede este de datoria Politiei, de aceea sfatul meu este sa tineti legatura cu Politia, pentru a vedea daca au fost prinsi hotii si s-au putut recupera banii.

In acelasi timp, va sfatuiesc sa faceti o reclamatie si la banca BRD, care este responsabila de frauda online aferenta contului bancar, in urma caruia vi s-au furat si banii din cont.

Va rog sa reveniti cu raspunsurile primite de la Politie si BRD.


Cum aflu numele de utilizator al aplicatiei George BCR?

Iti poti afla numele de utilizator al aplicatiei George BCR astfel:

 • consultand contractul de servicii bancare
 • apeland in Contact Center la *2227, apelabil din Romania si 0214074200, apelabil din strainatate sau
 • mergand la orice unitate BCR cu o programare pe care o poti face online sau telefonic

Cum poate fi cesionat un credit, conform OUG 50/2010

Iata prevederile privind cesiunea unui credit, conform OUG 50/2010 privind contractele de credit:

Capitolul VI Cesiunea

Articolul 70

(1) În cazurile în care contractul de credit însuși ori numai creanțele rezultate dintr-un contract de credit se cesionează, consumatorul are dreptul să invoce împotriva cesionarului, orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva cedentului inițial, inclusiv dreptul la despăgubire.

(2) Contractele de credit și creanțele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiți la art. 7pct. 5.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), creanțele rezultate din contractele de credit pot fi cesionate și către entități ce au drept obiect de activitate emiterea de instrumente financiare securitizate în baza unui portofoliu de creanțe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), creanțele rezultate din contractele de credit neperformante, pentru care creditorul a declarat scadența anticipată ori a inițiat procedura executării silite a consumatorului, pot fi cesionate către entități care desfășoară activitatea de recuperare creanțe, astfel cum sunt definite la art. 7pct. 17.

Articolul 71

(1) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 70. Cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanțe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent.

(2) Cesionarul contractului de credit, respectiv cesionarul creanței, este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii și pentru a răspunde contravențional și/sau penal în fața autorităților publice.

(3) Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(4) Notificarea este redactată în scris, într-un limbaj clar, vizibil și ușor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12, pe hârtie, și vor menționa cel puțin următoarele:

a) numele și datele de contact, inclusiv numărul de telefon, fax, e-mail ale creditorului, ale entității care va încasa de la consumator sumele pentru rambursarea creditului după cesiune, precum și, după caz, ale reprezentantului acesteia din România;

b) numele creditorului original de la care a fost preluată creanța;

c) data la care s-a realizat cesiunea;

d) cuantumul sumei datorate și documentele ce atestă această sumă;

e) conturile în care se vor efectua plățile.

(5) În plus față de obligațiile prevăzute la alin. (4), entitățile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe atenționează consumatorul cu privire la:

a) termenul în care consumatorul ia legătura cu entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe. Acest termen nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării de către consumator;

b) dreptul consumatorului de a transmite entității care desfășoară activitatea de recuperare creanțe o contestație a existenței debitului ori a cuantumului acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării;

c) dreptul consumatorului de a primi răspuns în termen de 15 zile calendaristice la contestația formulată;

d) dreptul consumatorului de a se adresa direct instanței de judecată în cazul în care contestă existența debitului ori a cuantumului acestuia;

e) faptul că necontestarea de către consumator, în termenul de 30 de zile calendaristice, a debitului nu reprezintă o recunoaștere a sumei de către acesta și nu îl privează pe consumator de dreptul de a se adresa instanței de judecată.

(6) Reprezentanții entităților care desfășoară activitatea de recuperare creanțe își declină identitatea și, după caz, se legitimează atunci când se adresează consumatorilor.

Sursa: OUG 50/2010 privind contractele de credit

Stimate domn,

Un transfer instant in lei dureaza cateva secunde, indiferent de ora si de zi, asadar inclusiv sambata sau duminica.

Singura conditie este ca cele doua banci intre care se face transferul sa permita astfel de plati instant in lei.

Atat Banca Transilvania, cat si Revolut, accepta transferuri instant in lei, astfel ca banii trimisi de la Banca Transilvania vor intra sambata in cateva secunde in contul Revolut.

In prezent, platile instant in lei sunt posibile intre 10 banci din Romania, si anume:

 1. Banca Transilvania
 2. Banca Comerciala Romana (BCR)
 3. BRD – Groupe Societe Generale
 4. Raiffeisen Bank
 5. ING Bank
 6. CEC Bank
 7. Libra Bank
 8. Patria Bank
 9. Intesa Sanpaolo Bank
 10. Vista Bank

Revolut proceseaza platile in lei prin intermediul Libra Bank, asadar platile instant sunt posibile si la Revolut.

Va rog sa reveniti la mine daca apar probleme cu transferul Banca Transilvania – Revolut.

Cu stima,

Vasile Pop-Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro

Stimate domn,

Nu riscati sa faceti inchisoare pentru neplata creditului de la CAR sau banci. In cazul datoriilor la imprumuturi, nu se aplica Codul Penal, ci Codul de Procedura Civila, cu privire la executarea silita a bunurilor si veniturilor datornicilor fata de un creditor.

Ceea ce inseamna ca daca nu ati platit creditul la CAR, puteti fi doar executat silit, prin poprirea veniturilor si sechestru pe bunurile pe care le detineti, nu puteti fi trimis la inchisoare. 

Riscati sa faceti inchisoare doar in situatia in care ati comis vreo frauda pentru obtinerea creditului, precum falsificarea actelor.

Reveniti la mine pentru alte probleme cu bancile.

Cu stima,

Vasile Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

In ce conditii se poate inchide un cont la Intesa Sanpaolo Bank?

Conditiile de inchidere a unui cont de persoana fizica la Intesa Sanpaolo Bank, conform Conditiilor generale de afaceri persoane fizice:

20. ÎNCHIDEREA CONTURILOR

20.1.Închiderea unui cont curent poate fi iniţiată în orice moment de Client sau de către Bancă sau ca urmare a expirării termenului pentru care a fost deschis. Condiţia necesară care trebuie îndeplinită la închiderea unui cont curent este regularizarea prealabilă a tuturor obligaţiilor prezente și/sau viitoare ale Clientului faţă de Bancă, precum și a obligaţiilor asumate de Bancă pentru Client. La închiderea contului curent, se vor închide și toate celelalte conturi ale Clientului deschise la Bancă.

20.2.  Contul curent se poate închide la cererea scrisă a Clientului adresată Băncii, cu un preaviz de 30 zile. În situaţia în care Banca a emis pe numele Clientului un card de debit legat de contul curent al acestuia, contul curent nu poate fi închis decât după trecerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la returnarea cardului Băncii și regularizarea tuturor tranzacţiilor efectuate cu acest card.

20.3.  Banca poate închide un cont curent sau orice subcont al acestuia in condițiile prezentelor CGA fără nici o justificare, cu un preaviz de 2 (două) luni socotit de la data transmiterii către Client a comunicării scrise în acest sens, pentru orice tip de cont de plăți, in cazul contului de plăti cu servicii de baza, fiind obligatorie motivarea deciziei de incetare a relatiei, informand Clientul, dacă este cazul, și despre maniera în care va fi tratat soldul acestuia.

20.4.  Banca își rezervă dreptul de a închide din proprie iniţiativă, imediat și fără preaviz, contul curent al unui Client, de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei judecătorești și fără a fi necesară efectuarea unor formalităţi (pact comisoriu) în toate situaţiile în care Clientul încalcă una sau mai multe obligaţii contractuale faţă de Bancă, în baza unei simple notificări scrise comunicate de Bancă Clientului.

20.5 .În cazul neutilizării unui cont de plăți, timp de 6 (șase) luni (exceptându-se operaţiunile efectuate din iniţiativa Băncii) și în condiţiile unui sold mai mic de 5 (cinci) euro (sau echivalent în Lei), Banca poate închide aceste conturi cu un preaviz de două luni socotit de la data transmiterii către Client a unei comunicări scrise în acest sens, urmând ca, după efectuarea regularizărilor necesare, dacă contul curent respectiv are un sold pozitiv, Banca să trateze sumele respective în concordanţă cu instrucţiunile scrise date de Client.

20.6 .În cazul neutilizării unui cont de plăți cu servicii de bază timp de 24 (douăzeci și patru) luni (exceptându-se operaţiunile efectuate din iniţiativa Băncii), Banca poate închide aceste conturi cu un preaviz de două luni socotit de la data transmiterii către Client a unei comunicări scrise în acest sens, urmând ca, după efectuarea regularizărilor necesare, dacă contul curent respectiv are un sold pozitiv, Banca să trateze sumele respective în concordanţă cu instrucţiunile scrise date de Client

20.7 .În toate situaţiile, dacă în perioada de preaviz comunicată de Bancă în ceea ce privește închiderea contului, Banca nu primește nicio instrucţiune din partea Clientului privind modul de tratare a soldului contului curent vizat, Banca va transfera sumele în cauză într-un cont colector, unde le va contabiliza pe perioada stabilită de lege, sumele respective nefiind purtătoare de dobândă. In toate cazurile de inchidere a unui Cont, termenul in care Clientul va putea solicita restituirea sumelor care au reprezentat soldul creditor al respectivului Cont la data inchiderii acestuia, este termenul special de prescriptie care incepe sa curga de la data la care notificarea de inchidere a contului se considera primita de catre Client in conformitate cu prevederile articolului intitulat „Notificari” din cuprinsulprezentelor CGA.

20.8.Documentele depuse de Client la data deschiderii contului (curent etc.), la data actualizării datelor sale de identificare, cele depuse odată cu derularea operaţiunilor prin Bancă sau orice alte documente solicitate de Bancă, nu vor fi returnate Clientului la închiderea contului.

20.9. Prezentele CGA vor guverna relaţiile mutuale dintre Client și Bancă, chiar și după închiderea contului curent al Clientului.

Sursa: Condiţii Generale de Afaceri ale Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo România S.A. – Persoane Fizice

Cum se inchide un cont la CEC Bank

reclamatie cec bank

Care este procedura de inchidere a unui cont pe persoana fizica la CEC Bank, conform Conditiilor generale de afaceri ale bancii:

XII. INCETAREA RELATIILOR DE AFACERI

1. Banca este indreptatita sa rezilieze contractele de cont ale unui Client, de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantelor de judecata si fara orice alte formalitati prealabile, oricand, daca se constata culpa acestuia, daca se diminueaza in vreun fel siguranta Bancii privind buna credinta, reputatia sau capacitatea Clientului de a asigura derularea oricarui contract cu Banca sau in cazul in care Conducerea Bancii decide astfel.

2. Banca poate denunta unilateral contractul-cadru si are obligatia de a notifica Clientul cu cel putin 2 luni inainte de denuntarea acestuia fara a aduce atingere prevederilor legale cu privire la nulitatea contractelor sau la imposibilitatea executarii acestora si nici a celor cu privire la dreptul partilor de a solicita incetarea contractului ca urmare a neindeplinirii culpabile de catre o parte a obligatiilor contractuale.

In cazul denuntarii, Clientul isi va executa toate obligatiile asumate, pana la data incetarii contractului.

3. Contul Curent se inchide la solicitarea Clientului sau din initiativa Bancii. 3.1. Contul curent se inchide la solicitarea Clientului in urmatoarele cazuri:
a)  la solicitarea scrisa a titularului

b)  la solicitarea societatii de baza, in baza unei cereri scrise pentru Clienti care au subunitati fara personalitate juridica sau puncte de lucru;

c) in cazul lichidarii persoanei juridice din initiativa proprie sau a lichidarii judiciare, situatie in care Clientul va prezenta unitatii Bancii unde s-a deschis contul urmatoarele documente:
– cererea de lichidare a contului, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal Clientul, respectiv delichidatori numiti potrivit legii;

– hotararea organului competent sau orice alt document prevazut in statutul si/sau actul constitutiv precum si radierea de la Oficiul Registrului Comertului.

3.2. Contul curent se poate inchide din initiativa Bancii in urmatoarele cazuri:
a) in cazul in care timp de 12 luni contul nu prezinta alta miscare decat operatiuni reprezentand comisioanele datorate si dobanda bonificata la disponibilitatile existente, soldul contului este mai mic sau egal cu 50 lei sau echivalentul in valuta ori contul a acumulat debite aferente comisionului de administrare cont si/sau a tranzactiilor ce depasesc contravaloarea soldului creditor al contului;
b) in cazul in care se constata fraude sau suspiciuni de frauda cu privire la activitatea desfasurata de catre Client, precum si cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate de Client;
c) in cazul in care Clientul nu furnizeaza documente si/sau informatiile solicitate de Banca prevazute de masurile de cunoastere a clientelei aplicabile sau furnizeaza date si/sau documente false, incorecte;
d) incazul in care Clientul nu isi actualizeaza datele intermen de 30 zile de la modificarea acestora sau in termen de 60 zile de la data notificarii de catre Banca in acest sens;
e) in cazul in care, pe perioada derularii relatiei de afaceri, Clientul nu poate proba prin informatii sigure identitatea titularului, a reprezentantilor legali sau a beneficiarului real al contului sau a fondurilor, in vederea confirmarii / verificarii acestor informatii, ulterior solicitarii efectuate de catre Banca in acest sens;
f) in orice caz in care relatia de afaceri depaseste apetitul intern de risc al Bancii, inclusiv a riscului reputational, prin identificarea de informatii negative serioase, inclusiv participarea in activitati ilegale;
g) in cazul in care la efectuarea consultarii RECOM de catre Banca, Clientul apare ca fiind radiat din evidentele Oficiului Registrului Comertului ca urmare a dizolvarii societatii, Banca va inchide contul fara a notifica Clientul;
h) in cazul existentei unui numar repetat de incidente majore pe numele Clientului, asa cum sunt ele definite de reglementarile BNR in vigoare (ex.: incidente de plati majore, raportate de Banca, cu cecuri, bilete la ordin, cambii, datorii fata de Banca);
i) in cazul in care se produce un eveniment sau intervine o circumstanta (ex.: proceduri judiciare, arbitrale sau administrative initiate impotriva Clientului, procedura de dizolvare, producerea unor incidente legate de comportamentul Clientului in incinta Bancii etc.) care, in opinia rezonabila a Bancii, genereaza risc reputational sau juridic pentru Banca;
j) in cazul in care Clientul nu isi indeplineste obligatiile fata de Banca sau daca a incalcat legislatia in vigoare;
k) titularul/imputernicitul contului apare in una din listele publicate pe lista oficiala a M.A.E., fiind suspect de savarsirea sau finantarea actelor de terorism;
l) in situatia in care, dupa deschiderea unui cont, apar probleme legate de verificarea identitatii beneficiarului real si/sau de provenienta fondurilor, care nu pot fi solutionate, Banca va inchide contul si va restitui banii sursei de la care i-a primit, cu respectarea tuturor obligatiilor instituite prin legislatia privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in cazul in care aceste informatii nu pot fi obtinute;
m) sursa fondurilor nu poate fi corect identificata sau declaratiile date de catre Client nu sunt conforme cu realitatea in raport cu activitatea tranzactionala sau sunt date in mod batjocoritor;
n) Clientul se face vinovat de utilizarea necorespunzatoare a instrumentelor de plata, inclusiv de emitere de cecuri fara acoperire sau de emitere de cambii si bilete la ordin care nu au fost onorate la scadenta;
o) in cazul in care, pe parcursul relatiei de afaceri, bonitatea Clientului/activitatea derulata nu mai corespund profilului de risc al Bancii si /sau prezinta riscuri considerate de Banca ca fiind inacceptabile;
p) Clientul nu coopereaza cu Banca si nu prezinta, la solicitarea Bancii, documente care sa permita acesteia verificarea datelor si informatiilor furnizate de Client, documente justificative ale tranzactiei, inclusiv verificarea sursei fondurilor implicate in activitatea Clientului;
q) Clientul nu respecta prezentele Conditii Generale de Afaceri ale Bancii

In toate cazurile mai sus mentionate, Banca poate bloca toate conturile clientului si poate restrictiona accesul Clientului la servicii, inclusiv servicii online, ca masuri adoptate pentru prevenirea/ combaterea/ inlaturarea oricaror riscuri legale, de frauda, operationale, de conformitate sau reputationale la care Banca ar putea fi expusa ca urmare a unor operatiuni bancare efectuate in legatura cu contul/conturile Clientului.

4. Banca respecta si aplica regimurilor sanctionatorii nationale, precum si cele internationale emise de catre UE, ONU si OFAC si asigura indeplinirea obligatiilor cu privire la raportarea oricaror tranzactii ce incalca sau asupra carora exista suspiciunea ca incalca aceste regimuri sanctionatorii. In aceste cazuri, Banca poate bloca accesul la serviciile si produsele financiare oferite Clientului si poate decide incheierea relatiei de afaceri.

Clientul va fi notificat, Banca avand dreptul inchiderii conturilor in termen de 60 zile de la Notificare, timp in care conturile pot fi blocate.

5. Raportul juridic derivat din deschiderea contului va putea sa inceteze si la initiativa Clientului, ai mputernicitilor acestuia sau a mostenitorilor pe baza inscrisurilor doveditoare ale calitatii si capacitatii de a dispune de cont.

6. Reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului trebuie sa se prezinte la ghiseele Bancii in termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea optiunii privind reactivarea sau lichidarea contului. Dreptul la actiune in restituirea soldului creditor rezultat la inchiderea contului se prescrie in termen de 5 ani de la data inchiderii contului curent.

7. In situatia inchiderii contului din initiativa Bancii, se va proceda la calcularea si inregistrarea la zi a dobanzilor bonificate calculate la disponibilitatile existente in cont, iar contul va fi inchis dupa recuperarea creantelor datorate Bancii, inclusiv a spezelor si comisioanelor. La soldul contului inchis nu se bonifica dobanda. Orice sume existente in conturile Clientului vor fi transferate intr-un cont inactiv la dispozitia acestuia. Banca poate reclasifica sumele respective ca venituri ale Bancii, fara a afecta dreptul Clientului de a solicita aceste sume. Termenul de prescriptie, de 5 ani, se calculeaza de la data la care notificarea de inchidere a contului, transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus la cunostinta Bancii, a fost efectiv primita de catre Client. Pentru pastrarea sumelor in conturi inactive, Banca poate percepe comisioane.

8. Contul Curent al Clientului nu se va inchide in situatia in care Clientul are si calitatea de imprumutat al Bancii (inclusiv codebitor sau coplatitor) in baza unui contract de credit, pana la rambursarea integrala a creditului, a dobanzilor si a comisioanelor aferente, daca detine produse de economisire cu cont curent atasat, sau contul curent este inclus in componenta unui pachet de produse si servicii, sau pana Banca va decide altfel. In aceste cazuri, Banca poate decide limitarea/ restrictionarea produselor si serviciilor oferite.

9. Este interzisa utilizarea, reproducerea, distribuirea, asocierea sau publicarea, sub orice forma si indiferent de scop, a numelui si logo-ului Bancii, de catre orice Client persoana fizica/juridica, fara acordul prealabil scris al Bancii pentru fiecare astfel de utilizare.
9.1. 
In cazul in care Clientul incalca obligatiile prevazute la art.8, Banca va proceda la rezilierea relatiilor de afaceri dintre cele doua parti.

Ce se intampla cu asigurarile RCA Euroins?

GHID INFORMATIV UNSAR – BAAR

Precizari in contextul celei mai recente decizii a ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara vizand societatea Euroins Romania

a) In cazul in care detineti o polita de asigurare emisa de Euroins Romania

Polita dumneavoastra de asigurare ramane in continuare valabila, producandu-si efectele.

Puteti insa denunta in orice moment polita si sa incheiati una noua la un alt asigurator autorizat. Daca denuntati polita si nu ati avut daune in perioada de valabilitate de pana la denuntare, pentru perioada ramasa aveti dreptul sa va recuperati diferenta de prima de la FGA – Fondul de Garantare a Asiguratilor.

ATENTIE! Daca nu va exercitati dreptul de denuntare a politei, aceasta ramane valabila, conform prevederilor legale:

(i)  pana la data la care lichidatorul judiciar numit de instanta o data cu deschiderea procedurii falimentului denunta politele de asigurare, cu informarea prealabila a asiguratului;

(ii)  pana la data de valabilitate a asigurarii prevazuta in polita, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment de catre Tribunalul Bucuresti, cu exceptia asigurarilor de garantii, pentru care termenul este de 150 de zile. Aceasta inseamna ca, in cazul in care valabilitatea politei inscrisa in documentul de asigurare depaseste unul sau celalalt dintre termenele mentionate anterior, dupa caz, nu veti mai fi asigurat.

Precizarile de mai sus sunt valabile si pentru situatia in care detineti o polita de asigurare RCA emisa de Euroins Romania. Prin urmare, puteti circula pe drumurile publice, iar in cazul unor controale in trafic din partea organelor abilitate, nu veti fi sanctionati – polita dumneavoastra RCA fiind valabila. Pe scurt, sunteti in continuare asigurati, desigur cu luarea in considerare a atentionarii de mai sus.

De asemenea, in cazul in care sunteti vinovat de producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale si/sau vatamari corporale, tertul pagubit va fi despagubit in baza acestei polite in limitele stabilite de Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 500.000 lei si prin inscriere la masa credala in cadrul procedurii de faliment care se va solutiona in prima instanta de Tribunalul Bucuresti, iar in faza apelului de Curtea de Apel Bucuresti.

b) In cazul in care sunteti victima unui accident rutier produs de un conducator auto prin intermediul unui autovehicul asigurat printr-o polita RCA emisa de Euroins Romania:

(i)  Daca nu ati avizat inca dauna la Euroins Romania, aveti dreptul sa o faceti adresandu-va Fondului de Garantare a Asiguratilor intre data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de retragere a autorizatiei de functionare si constatare a existentei indiciilor starii de insolventa a Euroins Romania si data incetarii contractelor de asigurare, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului. De asemenea, in cazul in care ati avizat dauna la Euroins Romania, dar aceasta societate nu a procedat la deschiderea dosarului de dauna, puteti sa va adresati cu o solicitare scrisa in acest sens FGA la sediul acestuia, prin posta, posta electronica sau prin alte mijloace de comunicare la distanta care asigura transmiterea textului solicitarii;

(ii)  Pentru incasarea diferentelor de prima / indemnizatiilor / despagubirilor veti putea depune la FGA cereri de plata motivata insotite de documente justificative, incepand cu data publicarii deciziei ASF de retragere a autorizatiei pentru Euroins Romania in Monitorul Oficial si pana la maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior.FGA are dreptul de a incepe plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurari (asigurati, beneficiari, terte persoane pagubite) dupa 60 de zile de la data deciziei ASF de retragere a autorizatiei de functionare a Euroins Romania dupa parcurgerea de catre creditorii de asigurari a procedurii administrative de plata prevazute de lege. Pentru mai multe detalii referitoare la procedura care trebuie parcursa si formularele pe care le puteti utiliza in relatia cu FGA, puteti consultawww.fgaromania.ro

(iii)  Indiferent daca v-ati adresat sau nu FGA in vederea incasarii despagubirii, aveti dreptul sa formulati si o cerere de admitere a creantei (despagubirii pretinse) in cadrul procedurii de faliment in termenele si urmand instructiunile lichidatorului judiciar care va fi desemnat de Tribunalul Bucuresti. Trebuie sa stiti ca, in masura in care ati incasat sume de la FGA, acestea vor fi deduse in cadrul procedurii de faliment din sumele pe care ati mai fi eventual indreptatit sa le primiti.

INFORMATII DE CONTEXT

Romania este una dintre tarile din Uniunea Europeana care beneficiaza de un mecanism de siguranta pentru asigurati in cazul falimentului unei companii de asigurari: FGA – Fondul de Garantare a Asiguratilor.

Fondul, ca o schema de garantare in domeniul asigurarilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator intrat in procedura de faliment.

Destinatia principala a sumelor aflate la dispozitia FGA este plata catre creditorii de asigurari a indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile legii si a primelor datorate de asigurator pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a incetarii contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevazut de lege.

Disclaimer: informatiile prezentate mai sus sunt cu caracter general. Pentru solutionarea cazurilor concrete va recomandam sa urmati instructiunile autoritatilor competente (ASF, FGA, instante jucatoresti etc.) si, eventual, sa apelati la consultanta de specialitate.