Pot sa refuz o refinantare in curs?

Pot sa refuz o refinantare in curs? Mi s-a propus un calcul de refinantare la care acasa gandindu-ma mai mult chiar nu as avea nevoie de refinantare.


Raspuns www.ReclamatiiBanci.ro

refinantare credit

refinantare credit


Stimata doamna,

Puteti renunta fara probleme la o oferta de refinantare, fie daca este in curs de aprobare sau chiar daca ati semnat deja contractul de credit, fara sa fiti nevoit sa suportati niciun cost sau alte consecinte.

Legea (OUG 50/2010) confera dreptul consumatorului de a renunta neconditionat, fara justificari, fara a invoca motive, in termen de 14 zile de la semnare, la un contract de credit.

Este vorba de asa-numitul drept de retragere, prevazut in OUG 50/2010. Iata prevederile legale:

Dreptul de retragere

Art. 58. – (1) Consumatorul are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice
în care se poate retrage din contractul de credit fără a invoca motive.

(2) Termenul de retragere începe să curgă de la una din următoarele date:
a) data încheierii contractului de credit;
b) data la care consumatorului îi sunt aduse la cunoştinţă clauzele, condiţiile
contractuale şi informaţiile potrivit prevederilor art. 33 – 49, în cazul în care ziua
respectivă este ulterioară celei la care se face referire la lit. a).

Art. 59. – (1) În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere,
acesta are următoarele obligaţii:

a) de a-l notifica pe creditor pe baza informaţiilor oferite de acesta potrivit
prevederilor art. 46 alin. (1) lit. q), pentru ca exercitarea acestui drept să îşi producă
efectele înainte de expirarea termenului de retragere;
b) de a-i plăti creditorului creditul sau partea de credit trasă şi dobânda aferentă
de la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost trasă până la data la
care creditul sau partea respectivă din credit a fost rambursată; dobânda se calculează
pe baza ratei dobânzii convenite.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a):
a) se face pe hârtie sau pe alt suport durabil aflat la îndemâna creditorului şi
accesibil acestuia;
b) este transmisă prin mijloace admise legal, care asigură transmiterea textului
actului şi confirmarea primirii acestuia;
c) este expediată înainte de expirarea termenului.

(3) Exercitarea dreptului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii
notificării de către consumator.

(4) Achitarea către creditor a creditului sau a părţii de credit trasă şi a dobânzii
potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se efectuează fără nicio întârziere nejustificată şi
nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la expedierea notificării de retragere către
creditor.

Art. 60. – Creditorul nu este îndreptăţit la nicio altă compensaţie din partea
consumatorului în cazul retragerii, cu excepţia compensaţiei pentru orice taxe
nerambursabile plătite de către creditor administraţiei publice.

Art. 61. – În cazul în care creditorul sau un terţ, pe baza unui contract între terţ
şi creditor, prestează un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, iar
consumatorul îşi exercită dreptul de retragere din contractul de credit potrivit
prevederilor din prezenta secţiune, obligaţiile consumatorului ce decurg din serviciul
accesoriu respectiv încetează.

Art. 62. – În cazul în care consumatorul dispune de un drept de retragere
potrivit prevederilor cuprinse la art. 58 – 61, se aplică prevederile prezentului act
normativ, iar nu prevederile din:
a) art. 9 –13 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările
ulterioare;
b) art. 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele
încheiate în afara spaţiilor comerciale, republicată.

Dreptul de retragere în cazul contractelor de credit legate

Art. 63. – În cazul în care consumatorul şi-a exercitat un drept de retragere
dintr-un contract de furnizare de bunuri sau servicii, potrivit Ordonanţei Guvernului
nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor
la distanţă, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004,
republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999,
republicată, sau a altor actelor normative ce transpun sau ce creează cadrul de aplicare
pentru actele normative comunitare, acesta nu mai are obligaţii în temeiul unui
contract de credit legat.

Art. 64. – În cazul în care consumatorului nu i-au fost furnizate bunurile sau nu
i-au fost prestate serviciile ori bunurile sau serviciile nu sunt conforme, acesta se poate
îndrepta împotriva comerciantului în condiţiile prevăzute de Legea nr. 449/2003
privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

Art. 65. – (1) În cazul în care bunurile sau serviciile care fac obiectul unui
contract de credit legat nu sunt furnizate sau sunt furnizate numai în parte sau nu sunt
conforme cu contractul de furnizare, consumatorul are dreptul de a se îndrepta
împotriva creditorului în cazul în care nu a reuşit să obţină, de la furnizor, satisfacerea
pretenţiilor la care are dreptul în conformitate cu legislaţia sau cu contractul de
furnizare a bunurilor sau a serviciilor.
(2) Creditorul răspunde solidar cu vânzătorul pentru orice pretenţii pe care
consumatorul le poate avea împotriva vânzătorului.

Va rog sa reveniti la mine daca mai doriti ajutorul meu.

Cu stima,

Vasile Pop-Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro
0723292899

Lasa un comentariu


1 − = 0