penalitati executare silita

E legal ca executorul sa aplice dobanzi, comisioane si penalitati? ...[citeste tot]
E legal ca executorul (BEJ) sa calculeze penalitati si dobanzi? ...[citeste tot]