CEC Bank: Restructurari credite

CEC Bank restructurare credit

CEC Bank


Restructurari credite

CEC Bank a implementat masuri specifice de restructurare a creditelor pentru sprijinirea clientilor persoane fizice, care in aceasta perioada se confrunta cu dificultati la rambursarea creditelor.

Prin facilitatea de restructurare a creditelor CEC Bank ofera posibilitatea modificarii caracteristicilor creditului/creditelor: durata, scadente, perioade de gratie, in scopul revenirii in parametrii normali de rambursare.

Cand propunem?

Pentru aplicarea solutiilor de restructurare, imprumutatii trebuie sa faca dovada diminuarii veniturilor nete realizate fata de cele luate in calcul la momentul acordarii creditelor, si ca acest fapt le creeaza dificultati in rambursarea lor.

In cadrul procesului de restructurare se vor avea in vedere urmatoarele criterii principale:

- evaluarea comportamentului si a activitatii derulate de catre client cu banca pana la momentul cand solicita restructurarea creditului, precum si respectarea conditiilor asumate prin contractele de credit in derulare;
- capacitatea de plata a clientului (analiza contractelor in derulare si ajustarea fluxului de numerar in concordanta cu evolutia pietei si a domeniului de activitate);
- incadrarea clientului in criteriile de eligibiliate ale Bancii, in baza rezultatului analizei economico-financiara efectuata in noile conditii;
- capacitatea clientului de a achita restantele inregistrate si de a isi mentine veniturile la un nivel corespunzator respectarii noului grafic de rambursare.
- analiza capacitatii de rambursare (pe baza documentelor din care rezulta veniturile nete realizate), respectiv cresterea angajamentelor de plata lunara.

Solutii

1. Modificarea scadentei si/sau a sumei de plata a uneia/mai multor rate de credit in sold fara a se depasi durata initiala de acordare a creditului

Conditii de aplicare:
- persoanelor fizice care inregistreaza sume restante de principal/dobanzi pentru creditele aflate in derulare la CEC Bank;
- situatia financiara actuala nu ii mai permite plata obligatiilor asumate prin contractul de credit, asa cum au fost ele stabilite initial;
- au fost identificate posibilitati certe de rambursare la alte termene si in alte sume.

Avantaje:
- se poate acorda o perioada de gratie de pana la 12 luni, in care clientul poate plati numai dobanzile si comisioanele aferente;
- sumele restante inregistrate pot fi incluse in soldul creditului:
- la solicitarea in scris a clientului, rambursarea creditului restructurat se poate efectua si anticipat, integral sau partial, oricand pe parcursul perioadei de gratie.

2. Modificarea scadentei si/sau a sumei de plata a uneia/mai multor rate de credit in sold cu depasirea duratei initiale de acordare a creditului si / sau incadrarea creditului in alta categorie, dupa caz (termen mediu, termen lung), dar fara a depasi durata maxima de creditare pentru produsul in cauza

Conditii de aplicare:
- persoanelor fizice care inregistreaza sume restante de principal/dobanzi pentru creditele aflate in derulare la CEC Bank;
- situatia financiara actuala nu ii permite incadrarea in gradul maxim de indatorare aferent produsului contractat, prevazut de reglementarile interne privind creditarea persoanelor fizice;
- nu depasesc, la finele duratei de creditare, varsta maxima prevazuta de reglementarile privind creditarea persoanelor fizice;
- nu se poate depasi durata maxima de creditare corespunzatoare produsului pentru care se solicita restructurare.
- au fost identificate posibilitati certe de rambursare la alte termene si in alte sume.

Avantaje:
- ca urmare a aplicarii acestei metode, se poate modifica incadrarea creditului din punct de vedere al duratei de creditare (ex: creditele pe termen scurt pot fi transformate in credite pe termen mediu, termen lung);
- se poate acorda o perioada de gratie de pana la 12 luni, in care clientul poate plati numai dobanzile si comisioanele aferente;
- sumele restante inregistrate pot fi incluse in soldul creditului:
- la solicitarea in scris a clientului, rambursarea creditului restructurat se poate efectua si anticipat, integral sau partial, oricand pe parcursul perioadei de gratie.

3. Acordarea unui nou credit pentru rambursarea creditului/creditelor in derulare si care inregistreaza sume neachitate la scadenta la cel putin un credit

Conditii de aplicare:
- persoanelor fizice care inregistreaza sume restante de principal/dobanzi pentru creditele aflate in derulare la CEC Bank;
- au fost identificate posibilitati certe de rambursare la alte termene si in alte sume;
- se solicita consolidarea a doua sau mai multe credite aflate in derulare la Banca, intr-unul singur (ex: doua credite pentru nevoi personale, credit auto si credit pentru nevoi personale, credit construire locuinte si credite pentru nevoi personale etc.);
- se incadreaza in gradul maxim de indatorare prevazut de reglementarile interne privind creditarea persoanelor fizice;
- nu depasesc, la finele duratei de creditare, varsta maxima prevazuta de reglementarile interne privind creditarea persoanelor fizice, in vigoare la data aprobarii creditului care se restructureaza.

Avantaje:
- in cazul restructurarii a doua sau mai multe credite, cu durate diferite de creditare, se poate alege produsul cu durata de creditare cea mai mare;
- se poate acorda perioada de gratie, in functie de produsul ales;
- sumele restante inregistrate pot fi incluse in soldul creditului.

Sursa informatiilor: site-ul CEC Bank