Mai sunt in baza de date a Biroului de Credit ca dator, daca am facut un imprumut acum 8 ani si nu l-am mai platit?

Am facut un imprumut acum 8 ani de zile si nu l-am mai platit, mai sunt in baza de date ca dator?


Raspuns www.ReclamatiiBanci.ro

biroul-de-credit-contactStimate domn,

Biroul de Credit pastreaza datele cu intarzierile la credite timp de 4 ani de la ultima raportare a bancii sau IFN-ului la care ati obtinut creditul sau de la data achitarii creditului, deci nu de la data obtinerii acestuia.

Conform Biroului de Credit, “stocarea datelor în sistem şi afişarea lor în Raportul de Credit se face pe o perioadă de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante sau de la data ultimei actualizări transmise de către participant.”

Banca nu va raporteaza la Biroul de Credit o singura data, in momentul cand ati intarziat peste 30 de zile cu plata ratei, ci regulat, in fiecare luna, privind situatia creditului si a restantelor.

Asadar, daca banca v-a raportat la Biroul de Credit datoria, in fiecare an, chiar daca nu ati mai platit, este posibil sa mai figurati inca in baza de date, chiar daca ati obtinut creditul in 2008, adica in urma cu 8 ani.

Daca imprumutul a fost scos din bilantul bancii si banca nu v-a mai raportat la Biroul de Credit, atunci sunteti sters din baza de date dupa patru ani de la ultima raportare.

Puteti verifica la Biroul de Credit daca mai figurati in baza de date, urmand urmatoarea procedura, conform informatiilor acestei institutii:

“Pentru eliberarea situaţiei proprii – Situaţia înscrierii la Biroul de Credit, în temeiul dreptului de acces la date prevăzut de Legea 677/2001, trebuie să adresaţi în scris către Biroul de Credit o cerere datată şi semnată, la care sa anexaţi o copie lizibila după actul de identitate (buletin sau carte de identitate) şi, după caz, dovada plăţii serviciului solicitat. Puteţi trimite această cerere, însoţită de actul de identitate şi daca este cazul de documentul de plată (scanate daca se trimit prin e-mail), la adresa noastră poştală sau la adresa de e-mail*): situatie@birouldecredit.ro.

Numai prima solicitare adresată Biroului de Credit pe parcursul aceluiaşi an calendaristic este gratuită. Începand cu a 2-a cerere inclusiv, serviciul solicitat va fi comisionat cu suma de 6 lei, dovada plătii urmând să o trimiteti impreună cu cererea. Plata se va face la orice unitate a Băncii Comerciale Române S.A., folosind următoarele instrucţiuni:
- suma: 6 lei
- beneficiar: S.C. Biroul de Credit S.A. (cod fiscal R 16140132)
- cont: RO93 RNCB 0090 0005 8898 0001
- deschis la banca: BCR Lipscani

În cazul în care doriţi să verificaţi dacă sunteţi la a doua cerere în decursul unui an, puteţi solicita o confirmare telefonică de la Biroul de Credit.

Informaţiile solicitate cu privire la propria persoană, prezentate prin “Situaţia înscrierii la Biroul de Credit”, vor fi transmise către dvs. prin Poşta Română (caz în care cheltuielile poştale vor fi suportate de către solicitant) sau prin e-mail*), în conformitate cu solicitarea exprimată de dvs., în termenul legal de la data inregistrării cererii.
În cazul în care nu precizați adresa de corespondență (poștală sau E-mail), răspunsul va fi transmis, prin Poșta Română, la adresa de domiciliu !

*) Atenţie !
- transmiterea electronica de informatii nu este pe deplin sigura;
- prin alegerea acestei modalitati de transmitere a cererii si primire a informatiilor de la Biroul de Credit, solicitantul isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica de informatii (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in primirea datelor, etc.) exonerand astfel Biroul de Credit de orice raspundere cu privire la riscul informatic privind datele aflate in afara controlului sau operational. ”

Va rog sa reveniti daca doriti informatii suplimentare sau aveti nevoie de ajutor in rezolvarea problemei.

Vasile Coman
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro
0723292899

Lasa un comentariu


+ 1 = 4